Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Pedagogisk planering utifrån "Mästerkatten" (Gleerups)

Skapad 2016-01-25 15:25 i Östervåla skola F-6 Heby
Grundskola F SO (år 1-3) Musik Svenska NO (år 1-3) Matematik Bild
I arbetet med Mästerkatten arbetar vi tematiskt med olika sagor på ett ämnesintegrerat sätt. Vi vill utveckla och stimulera barnens alla sinnen genom att allt arbete sker på ett lekfullt sätt där glädje, nyfikenhet och lust ska genomsyra allt. Vi arbetar praktiskt och använder oss av laborativt material. Drama, musik och skapande får stort utrymme i bearbetningen av de olika sagorna.

Innehåll

1. Övergripande mål

Skapande arbete och lek är väsentliga delar i det aktiva lärandet. Särskilt under de tidiga skolåren har leken stor betydelse för att eleverna ska tillägna sig kunskaper. 

En viktig uppgift för skolan är att ge överblick och sammanhang. Skolan ska stimulera elevernas kreativitet, nyfikenhet och självförtroende samt vilja till att pröva egna idéer och lösa problem. Eleverna ska få möjlighet att ta initiativ och ansvar samt utveckla sin förmåga att arbeta såväl självständigt som tillsammans med andra.

Eleverna ska få uppleva olika uttryck för kunskaper. De ska få pröva och utveckla olika uttrycksformer och uppleva känslor och stämningar. Drama, rytmik, dans, musicerande och skapande i bild, text och form ska vara inslag i skolans verksamhet. 

Kopplingar till läroplan

 • Bl
  Syfte kommunicera med bilder för att uttrycka budskap,
 • Ma
  Syfte formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
 • Ma
  Syfte använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
 • Ma
  Syfte föra och följa matematiska resonemang, och
 • Ma
  Syfte använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.
 • Mu
  Syfte spela och sjunga i olika musikaliska former och genrer,
 • Sv
  Syfte formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
 • Sv
  Syfte läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
 • Sv
  Syfte anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,

Uppgifter

 • Innehåll

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: