👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Idrott

Skapad 2016-01-25 15:34 i Ljungskileskolan Uddevalla
Planering för 1B 2015/2016
Grundskola 1 Idrott och hälsa

Fysiska aktiviteter och en hälsosam livsstil är grundläggande för människors välbefinnande. Positiva upplevelser av rörelse och friluftsliv under uppväxtåren har stor betydelse för om vi blir fysiskt aktiva senare i livet. Att ha färdigheter i och kunskaper om idrott och hälsa är en tillgång för både individen och samhället. Ur LGR 11

Innehåll

Rörelse

 • Eleven skall deltaga och vara aktiv under idrottslektionen.
 • Eleven skall kunna lyssna på instruktioner samt följa de regler som finns.

Friluftsliv och utevistelse

 • Eleven skall deltaga i uteaktiviteter.
 • Eleven skall få en grundläggande uppfattning om allemansrätten.
 • Eleven skall visa hänsyn mot- och vara aktsam om sina kamrater under idrottslektionen, samt följa uppsatta regler.

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Grovmotoriska grundformer, till exempel springa, hoppa och klättra. Deras sammansatta former i redskapsövningar, lekar, danser och rörelser till musik, såväl inomhus som utomhus.
  Idh  1-3
 • Enkla lekar och danser och deras regler.
  Idh  1-3
 • Takt och rytm i lekar, danser och rörelser till musik.
  Idh  1-3
 • Lekar och rörelse i natur- och utemiljö.
  Idh  1-3
 • Allemansrättens grunder.
  Idh  1-3
 • Säkerhet och hänsynstagande i samband med lekar, spel och vid natur- och utevistelser.
  Idh  1-3