Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Svenska, no, bild och musik i åk 1

Skapad 2016-01-25 15:58 i Laröds skola Helsingborg
Läs- och skrivinlärning kopplat till no, bild och musik i åk 1.
Grundskola 1 Svenska som andraspråk NO (år 1-3) Bild Svenska Musik
Du kommer att lära dig att läsa och skriva på många olika sätt, bland annat genom no, musik och bild.

Innehåll

Mål att arbeta mot

-läsa, skriva, tala och lyssna
-sjunga och gestalta musik
-skapa och kommunicera med bilder
-fakta om djur

  Kopplingar till läroplan

  • Bl
   Syfte kommunicera med bilder för att uttrycka budskap,
  • Mu
   Syfte spela och sjunga i olika musikaliska former och genrer,
  • Mu
   Syfte skapa musik samt gestalta och kommunicera egna musikaliska tankar och idéer, och
  • Sv
   Syfte formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  • Sv
   Syfte anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  • Sv
   Syfte urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och
  • SvA
   Syfte formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  • SvA
   Syfte anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  • SvA
   Syfte urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och
  • NO
   Syfte - Biologi använda kunskaper i biologi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör hälsa, naturbruk och ekologisk hållbarhet,

  Arbetsbeskrivning

  Vi går igenom en ny bokstav varje vecka. Eleverna tränar på att forma bokstäverna rätt. Vi sjunger bokstavsvisor och gör ett bokstavsdjur som bilduppgift. Eleverna lyssnar, läser och skriver fakta om djur.
  Tillsammans gör vi en diktering om olika djur. I dikteringen letar vi ord, bokstäver, stor bokstav, punkt och lär oss meningsbyggnad.
  Vi tränar på att skriva ord och meningar läsligt för hand och på dator. Vi tränar också på att skriva enkla texter och sagor.
  Eleverna läser böcker i skolan och hemma.

  Kopplingar till läroplan

  • Bl  1-3
   Bildframställning Framställning av berättande bilder, till exempel sagobilder.
  • Bl  1-3
   Redskap för bildframställning Olika element som bygger upp en bild: färg, form, linje, yta samt för- och bakgrund.
  • Mu  1-3
   Musicerande och musikskapande Sång och spel i olika former: unison sång, kanon och växelsång samt ensemblespel.
  • Mu  1-3
   Musicerande och musikskapande Enkla former av musikskapande, till exempel med utgångspunkt i text eller bild.
  • Sv  1-3
   Läsa och skriva Lässtrategier för att förstå och tolka texter samt för att anpassa läsningen efter textens form och innehåll.
  • Sv  1-3
   Läsa och skriva Handstil och att skriva med digitala verktyg.
  • Sv  1-3
   Läsa och skriva Språkets struktur med stor och liten bokstav, punkt, frågetecken och utropstecken samt stavningsregler för vanligt förekommande ord i elevnära texter.
  • Sv  1-3
   Läsa och skriva Alfabetet och alfabetisk ordning.
  • Sv  1-3
   Läsa och skriva Sambandet mellan ljud och bokstav.
  • Sv  1-3
   Tala, lyssna och samtala Att lyssna och återberätta i olika samtalssituationer.
  • Sv  1-3
   Berättande texter och sakprosatexter Berättande texter och poetiska texter för barn från olika tider och skilda delar av världen. Texter i form av rim, ramsor, sånger, bilderböcker, kapitelböcker, lyrik, dramatik, sagor och myter. Berättande och poetiska texter som belyser människors upplevelser och erfarenheter.
  • SvA  1-3
   Läsa och skriva Lässtrategier för att förstå och tolka texter samt för att anpassa läsningen efter textens form och innehåll.
  • SvA  1-3
   Läsa och skriva Handstil och att skriva med digitala verktyg.
  • SvA  1-3
   Läsa och skriva Språkets struktur med stor och liten bokstav, punkt, frågetecken och utropstecken, ords böjningsformer och meningsbyggnad samt stavningsregler för vanligt förekommande ord i elevnära texter.
  • SvA  1-3
   Läsa och skriva Alfabetet och alfabetisk ordning.
  • SvA  1-3
   Läsa och skriva Sambandet mellan ljud och bokstav.
  • SvA  1-3
   Tala, lyssna och samtala Att lyssna och återberätta i olika samtalssituationer.
  • SvA  1-3
   Berättande texter och sakprosatexter Berättande texter och poetiska texter för barn. Texter i form av rim, ramsor, sånger, bilderböcker, kapitelböcker, lyrik, dramatik, sagor och myter. Berättande och poetiska texter som belyser människors upplevelser och erfarenheter.
  • NO  1-3
   Året runt i naturen Årstidsväxlingar i naturen och hur man känner igen årstider. Djurs och växters livscykler och anpassningar till olika årstider.

  Bedömning

  I arbetsområdet bedöms du på vilket sätt:
  -du kan läsa
  -du kan skriva
  -du deltar i sången
  -du deltar i bildskapande

  Matriser

  NO Sv Mu Bl SvA
  Nya språket lyfter - uppföljning av läs- och skrivutveckling, svenska/svenska som andraspråk

  LÄSA OCH SKRIVA

  Avstämning:
  Nivå 1
  Nivå 2
  Nivå 3
  Ny nivå
  A (a:1-4)
  Jag kan läsa ihop bokstäver till ord och förstår det jag läser (Eleven har knäckt läskoden och visar förståelse för innehållet)
  Jag lyssnar och följer med i handlingen när någon läser för mig
  Jag förstår vad texten handlar om när någon läser för mig
  Jag känner igen en del ord när jag läser
  Jag känner igen flera bokstäver och kan läsa ihop dem till ord
  Jag använder bilder, tecken och symboler för att berätta något
  Jag kan skriva mitt namn och skriva av bokstäver och ord
  Jag kan skriva flera bokstäver och vet hur de låter
  Jag provar att skriva för att berätta eller komma ihåg
  B (b:1-4)
  Jag kan alla bokstäver, förstår det jag läser och märker när jag läser fel (Eleven läser med hjälp både ljudning och ortografisk helordsläsning, samt visar förståelse för egen läsning)
  Jag kan alla bokstäver och kan läsa själv
  Jag förstår det jag läser och kan berätta vad det handlar om TJÄNSTEGARANTI - efter sitt första skolår.
  Jag förstår och kan hitta bra poänger i det jag läser
  Jag använder olika sätt för att läsa och förstå en text
  Jag kan skriva ord och korta texter TJÄNSTEGARANTI - efter sitt första skolår.
  Jag använder alla bokstäver och skriver så andra kan läsa
  Jag skriver meningar med stor bokstav och punkt
  Jag använder olika slags stöd när jag skriver en text
  C (c:1-4)
  Jag kan läsa flytande och känner lätt igen hela ord och förstår det jag läser (Eleven läser flytande med förståelse både kortare och längre texter där ortografisk helordsläsning dominerar)
  Jag läser för att uppleva och lära
  Jag läser olika typer av texter ofta och regelbundet
  Jag förstår det viktiga i berättelser och faktatexter
  ----
  Jag skriver berättelser med början, mitten och slut
  Jag kan stava många ord och vet hur man tar reda på hur ord stavas
  Jag kan skriva om det jag lärt mig med egna ord så andra förstår
  Jag planerar mitt skrivande och ändrar i texten för att göra den bättre
  D (d:1-4)
  Jag kan läsa olika slags texter och förstår att de har olika syften (Eleven läser obehindrat med förståelse)
  Jag läser med flyt och känner igen olika typer av texter och hur ord böjs
  Jag använder olika sätt att läsa beroende på syftet med läsningen
  Jag kan läsa långa texter flytande och förstår det jag läser
  -----
  Jag kan uttrycka hur jag tänker och vad jag tycker när jag skriver
  Jag skriver ofta och ändrar och förbättrar mina texter när det behövs
  Jag använder skiljetecken, talstreck och styckeindelning när jag skriver
  Jag skriver ofta och kan skriva olika slags texter

  TALA OCH SAMTALA

  Avstämning A-D:
  Nivå 1
  Nivå 2
  Nivå 3
  Ny nivå
  Tala/samtala
  Berättande
  Jag kan berätta i grupp och lyssna på andra
  Jag kan återberätta en händelse eller saga så andra förstår vad jag menar
  Jag kan berätta längre berättelser så poängen blir tydlig
  Jag kan berätta på olika sätt beroende på vilken situation det är och på vilka som lyssnar
  Tala/samtala
  Beskrivande, förklarande, instruerande, argumenterande
  Jag kan beskriva olika saker så andra förstår vad jag menar
  Jag kan förklara så andra förstå vad jag menar
  Jag kan ge och ta muntliga instruktioner
  Jag talar om vad jag tycker och tänker och lyssnar på andras åsikter
  Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: