Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Bokstavstjuven

Skapad 2016-01-25 16:13 i Pysslingen Förskolor Steningehöjden Pysslingen
Ett arbete som startade med barnens intresse för bokstäver och ett E som mystiskt försvann. Vi arbetar i första hand med att stärka förmågorna intresse för skriftspråk och förståelse för symboler och deras kommunikativa funktioner. Men vi väver även in läroplanens andra ämnen utefter vart barnen leder oss i projektet.
Förskola
...

Innehåll

Mål

Avdelningens mål:

 • att ta tillvara på barnens intresse för bokstäver och stärka förmågorna intresse för skriftspråk, texter, bilder och förståelse för symboler och deras kommunikativa funktioner.
 • att projektet ska ha en skapande riktning där barnen ges möjlighet att förmedla tankar och erfarenheter via många olika uttrycksformer
 • att väva in mål för skapande, naturvetenskap, teknik, matematik, värdegrund i projektet

Vilket eller vilka läroplansmål grundar ni avdelningens mål på?

 •  utvecklar intresse för skriftspråk samt förståelse för symboler och deras kommunikativa funktioner,
 • utvecklar intresse för bilder, texter och olika medier samt sin förmåga att använda sig av, tolka och samtala om dessa,
 • utvecklar sin skapande förmåga och sin förmåga att förmedla upplevelser, tankar och erfarenheter i många uttrycksformer som lek, bild, rörelse, sång och musik, dans och drama
Målkriterier (Det här vill vi se och höra när målet är uppnått)     

Barnen upptäcker och visar intresse för skriftspråk, symboler och bilder.
Vi vill se barn som leker med ord och bokstäver, upptäcker och berättar.

Aktiviteter: (Det här ska vi göra tillsammans med barnen för att nå målen) Aktiviteter ska vara en naturlig del av verksamheten

 • Arbeta i mindre grupper för att ge varje barn möjlighet att ta plats
 • Ge varje barn chansen att hitta sin egen väg och sitt eget uttryckssätt i projektet

 

Lärandeindex

Miljö (Utifrån lärandeindex)

- Pedagogen fångar samtalet och berättande i vardagsaktiviteterna för både grupp och individ och tillför medvetet nytt stoff som utifrån barnets behov utvecklar dess förmåga att samtala, berätta, lyssna i bok och bildsamtal.

- Pedagogen fångar kommunikationen hos både grupp och individ i vardagsaktiviteterna och tillför medvetet nytt stoff så att barnet bearbetar sitt språk och sin kommunikativa förmåga.

- Pedagogen skapar tillsammans med barnen ett varierat utbud av material som ger möjlighet för barnet att utforska språket, kommunikationen och IT på sitt eget sätt. Pedagogen tillför medvetet nytt stoff utifrån barnets behov som ger stimulans för utveckling i vardagen.

Funktionell Kvalitet

Så här ska vi dokumentera det förändrade kunnandet hos gruppen och varje barn:

Unikum Gruppblogg:

 • Gruppens process i projektet
 • Gruppens upptäckter och lärande

Unikum varje barns lärlogg:

 • Barnets process i projektet, minst två individuella lärloggsinlägg ska finnas under våren.
 • Barnets upptäckter

Vägg dokumentation: 

 • Spår, ledtrådar, bilder etc så att barnen kan följa projektet och vi har möjlighet att återkoppla med barnen.

 

Hur blir hemmet delaktigt?

 • Hemmet följer gruppens och barnets process via Unikum
   

 

 

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: