Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Demokrati och klassråd.

Skapad 2016-01-25 16:34 i Hannaskolan Grundskolor
Vad betyder det att vi har demokrati? Vem ska bestämma? Hur går det till när vi ska bestämma något i Sverige. Hur går det till när vi ska bestämma något i vår klass? Tillsammans lär vi oss vad det innebär att leva i en demokrati.
Grundskola 1 SO (år 1-3)

Vad betyder det att vi har demokrati? Vem ska bestämma? Hur går det till när vi ska bestämma något i Sverige. Hur går det till när vi ska bestämma något i vår klass? Tillsammans lär vi oss vad det innebär att leva i en demokrati.

Innehåll

Syfte

Följande övergripande mål i Läroplanen ligger till grund för arbetsområdet. Genom undervisningen i de samhällsorienterade ämnena ska eleverna ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att...

Kopplingar till läroplan

 • SO
  Syfte - Samhällskunskap uttrycka och värdera olika ståndpunkter i till exempel aktuella samhällsfrågor och argumentera utifrån fakta, värderingar och olika perspektiv,
 • SO
  Syfte - Samhällskunskap reflektera över mänskliga rättigheter samt demokratiska värden, principer, arbetssätt och beslutsprocesser.

Centralt innehåll

Arbetet är baserat på följande centrala innehåll från kursplanerna.

Kopplingar till läroplan

 • SO  1-3
  Att leva i världen Hur möten, till exempel klassråd, organiseras och genomförs.

Kunskapskrav

Målen med arbetet är baserade på följande kunskapskrav i kursplanerna:

Kopplingar till läroplan

 • SO   3
  Vidare kan eleven beskriva hur möten brukar organiseras och genomföras.
 • SO   3
  Eleven kan ta del av enkel information i olika medier och samtala om elevnära samhällsfrågor genom att framföra synpunkter, ge kommentarer och ställa frågor.

Arbetssätt

Vi kommer arbeta med området genom att:

 • läsa, lyssna och samtala om vad demokrati är
 • titta på film om demokrati
 • ta reda på hur ett klassråd går till
 • genomföra klassråd

 

 

 

Bedömning

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: