Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Algebra

Skapad 2016-01-25 19:11 i Torpskolan Lerum
Vi tränar på att resonera kring algebraiska uttryck och ekvationer. Vi tränar också på att beskriva vardagliga och matematiska händelser med hjälp av algebraiska uttryck. Arbetsområdet syftar också till att utveckla effektiva metoder för att lösa ekvationer. Bedömningsmatrisen grundar sig på kunskapskraven för åk 9
Grundskola 8 Matematik
Att arbeta med algebra innebär att du använder symboler och bokstäver för att beskriva ett mönster eller en händelse. Att beskriva en händelse med ett sådant matematiskt språk kan vara bra när du vill ta reda på något som du har svårt att undersöka praktiskt.

I det här arbetsområdet ska du få resonera kring hur olika uttryck kan skrivas och tolkas och hur du kan använda dig av ekvationer för att lösa problem.

Lycka till! / Carolina

Innehåll

Varför arbetar vi med det här arbetsområdet?

"För att du ska få möjlighet att utveckla din förmåga att ...

... formulera enkla matematiska modeller av verkliga mönster och händelser med hjälp av algebraiska uttryck.
... använda dina matematiska modeller för att lösa problem du skapar själv eller får av andra
... föra och följa matematiska resonemang om hur du går tillväga
... resonera om dina resultats rimlighet
... ge förslag på olika tillvägagångssätt
... träna på att använda begreppen; Likhet / olikhet, uttryck / algebraiskt uttryck, värde, variabel, formel, förenkla, ekvation, lösning 
... kommunicera om matematik på ett effektivt och ändamålsenligt sätt
... använda bilder, symboler, grafer eller andra uttrycksformer i samtal om matematik
... välja och använda olika metoder för att lösa ekvationer

Vad behöver du lära dig?

Hur gör du? - Några tips bara!

  1. Tänk positivt att "detta kommer jag att klara av"!
  2. Öva, öva, öva på sådant som du är osäker på.
  3. Försök förstå det du håller på med.
  4. Rita bilder och tabeller för att upptäcka mönster.
  5. Var glad för det du förstår :) .
  6. Fråga när du inte förstår!
  7. Gör matteplugget hemma och i skolan till en mysig stund!
  8. Berätta vad och hur du gör i matten hemma och för kompisar i skolan. Ofta förstår du mer när du berättar för någon annan!
  9. Var grymt envis!

Planering

V4

Uttryck med variabler, uttryck med parenteser

Grön kursuppgift 1-16, blå kurs 1-16

v5 Multiplicera med parenteser, ekvationslösning, prövning

Grön kurs17-33 blå kurs 17-33

v6 Ekvationer med parenteser, problemlösning, Diagnos

Grön kurs 34-46

v 8 Vi räknar på röd och blå kurs. Extra problemlösning "rika problem"

v9 Vi räknar på röd och blå kurs. Extra problemlösning "rika problem"

Torsdag v9 HAR VI PROV PÅ OMRÅDET.

Matriser

Ma
Matematik bedömningsmatris Lgr 11 Algebra

Problemlösning

Förmåga att: "formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder"
Kunskapskraven för E
Kunskapskraven för C
Kunskapskraven för A
Lösningsstrategier och metoder
Kan lösa olika problem i bekanta situationer på ett i huvudsak fungerande sätt genom att välja och använda strategier och metoder med viss anpassning till problemets karaktär.
Kan lösa olika problem i bekanta situationer på ett relativt väl fungerande sätt genom att välja och använda strategier och metoder med förhållandevis god anpassning till problemets karaktär
Kan lösa olika problem i bekanta situationer på ett väl fungerande sätt genom att välja och använda strategier och metoder med god anpassning till problemets karaktär
Matematiska modeller
Kan bidra till att formulera enkla matematiska modeller som kan tillämpas i sammanhanget
Kan formulera enkla matematiska modeller som efter någon bearbetning kan tillämpas i sammanhanget,
Kan formulera enkla matematiska modeller som kan tillämpas i sammanhanget.
Resonerande om tillvägagångssätt
För enkla och till viss del underbyggda resonemang om val av tillvägagångssätt.
För utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om val av tillvägagångssätt.
För välutvecklade och väl underbyggda resonemang om val av tillvägagångssätt
Rimlighet - Bedömning
För enkla och till viss del underbyggda resonemang om resultatets rimlighet i förhållande till problemsituationen
För utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om resultatets rimlighet i förhållande till problemsituationen
För välutvecklade och väl underbyggda resonemang om resultatets rimlighet i förhållande till problemsituationen
Alternativa lösningsmetoder
Kan bidra till att ge något förslag på alternativt tillvägagångssätt
Kan ge något förslag på alternativa tillvägagångssätt
Kan ge förslag till alternativa tillvägagångssätt

Matematiska begrepp

förmåga att: "använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp"
Kunskapskraven för E
Kunskapskraven för C
Kunskapskraven för A
Kunskaper om matematiska begrepp
Har grundläggande kunskaper om matematiska begrepp
Har goda kunskaper om matematiska begrepp
Har mycket goda kunskaper om matematiska begrepp
Användning av begrepp
Använder matematiska begrepp i välkända sammanhang på ett i huvudsak fungerande sätt
Använder matematiska begrepp i bekanta sammanhang på ett relativt väl fungerande sätt.
Använder matematiska begrepp i nya sammanhang på ett väl fungerande sätt.
Begrepps-beskrivning med olika uttrycksformer
Kan beskriva olika begrepp med hjälp av matematiska uttrycksformer på ett i huvudsak fungerande sätt. Kan i beskrivningar växla mellan olika uttrycksformer.
Kan beskriva olika begrepp med hjälp av matematiska uttrycksformer på ett relativt väl fungerande sätt. Kan i beskrivningar växla mellan olika uttrycksformer.
Kan beskriva olika begrepp med hjälp av matematiska uttrycksformer på ett väl fungerande sätt. Kan i beskrivningar växla mellan olika uttrycksformer.
Samband mellan begrepp
Kan föra enkla resonemang kring hur begreppen relaterar till varandra
Kan föra utvecklande resonemang kring hur begreppen relaterar till varandra
Kan föra välutvecklade resonemang kring hur begreppen relaterar till varandra

Matematiska metoder

förmåga att: "välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter"
Kunskapskraven för E
Kunskapskraven för C
Kunskapskraven för A
Val och användning av metoder
Kan välja och använda i huvudsak fungerande matematiska metoder
Kan välja och använda ändamålsenliga matematiska metoder
Kan välja och använda ändamålsenliga och effektiva matematiska metoder
Anpassar metoderna
Gör en viss anpassning av metoder till sammanhanget för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter inom aritmetik, algebra, geometri, sannolikhet, statistik samt samband och förändringar med tillfredsställande resultat
Gör en relativt god anpassning av metoder till sammanhanget för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter inom aritmetik, algebra, geometri, sannolikhet, statistik samt samband och förändringar med gott resultat
Gör en god anpassning av metoder till sammanhanget för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter inom aritmetik, algebra, geometri, sannolikhet, statistik samt samband och förändringar med mycket gott resultat

Kommunikation

förmåga att: "använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser"
Kunskapskraven för E
Kunskapskraven för C
Kunskapskraven för A
Redogöra och samtala om tillvägagångssätt
Kan redogöra för och samtala om tillvägagångssätt på ett i huvudsak fungerande sätt
Kan redogöra för och samtala om tillvägagångssätt på ett ändamålsenligt sätt
Kan redogöra för och samtala om tillvägagångssätt på ett ändamålsenligt och effektivt sätt
Användning av uttrycksformer
Använder symboler, algebraiska uttryck, formler, grafer, funktioner och andra matematisk uttrycksformer med viss anpassning till syfte och sammanhang. Redogör för och samtalar om tillvägagångssätt
Använder symboler, algebraiska uttryck, formler, grafer, funktioner och andra matematisk uttrycksformer med förhållandevis god anpassning till syfte och sammanhang. Redogör för och samtalar om tillvägagångssätt
Använder symboler, algebraiska uttryck, formler, grafer, funktioner och andra matematisk uttrycksformer med god anpassning till syfte och sammanhang. Redogör för och samtalar om tillvägagångssätt
Resonemang
förmåga att: "föra och följa matematiska resonemang"
Föra och följa matematiska resonemang i samtal och diskussioner
För och följer matematiska resonemang i redovisningar och diskussioner, genom att framföra och bemöta matematiska argument på ett sätt som till viss del för resonemanget framåt
För och följer matematiska resonemang i redovisningar och diskussioner, genom att framföra och bemöta matematiska argument på ett sätt som för resonemanget framåt
För och följer matematiska resonemang i redovisningar och diskussioner, genom att framföra och bemöta matematiska argument på ett sätt som för resonemanget framåt och fördjupar eller breddar dem.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: