Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Skillnad - inte så enkelt precis

Skapad 2016-01-25 20:03 i Dalhemsskolan Helsingborg
Grundskola 1 – 3 Svenska Svenska som andraspråk Matematik
Skillnad är svårt. Mycket svårare än att ta bort. Båda räknas med räknesättet subtraktion men uttrycks olika i problemlösning.

Innehåll

Begreppet skillnad

Tillsammans undersöker vi begreppet skillnad. Vi tränar på att jämföra antal och tal med hjälp av konkret material och digitala verktyg. Vi lär oss orden antal, skillnad, jämföra, fler, färre, flest, färst samt repeterar dubbelt, hälften, tredjedel och fjärdedel.

Kopplingar till läroplan

 • Ma
  Syfte använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
 • Sv  1-3
  Språkbruk Ord, symboler och begrepp som används för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter.
 • SvA  1-3
  Språkbruk Ord, symboler och begrepp som används för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter.

Lösa enkla uppgifter om skillnad

Vi löser rutinuppgifter och löser problem i talområdet 0-10 som handlar om att jämföra och hitta skillnaden befästa räknemetoder och val av strategier.

Kopplingar till läroplan

 • Ma
  Syfte använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
 • Ma
  Syfte välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
 • Ma  1-3
  Taluppfattning och tals användning Naturliga tal och deras egenskaper samt hur talen kan delas upp och hur de kan användas för att ange antal och ordning
 • Ma  1-3
  Taluppfattning och tals användning
 • Ma  1-3
  Problemlösning Strategier för matematisk problemlösning i enkla situationer.
 • Ma  1-3
  Problemlösning Matematisk formulering av frågeställningar utifrån enkla vardagliga situationer.

Tillämpa strategier och modeller (årskurs 2 och 3)

Vi utvidgar talområdet när vi löser rutinuppgifter och löser problem som handlar om att jämföra och hitta skillnaden. Vi tillämpar de strategier och räknemetoder vi har övat.

Kopplingar till läroplan

 • Ma
  Syfte formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
 • Ma
  Syfte välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
 • Ma
  Syfte föra och följa matematiska resonemang, och
 • Ma  1-3
  Taluppfattning och tals användning Centrala metoder för beräkningar med naturliga tal, vid huvudräkning och överslagsräkning samt vid beräkningar med skriftliga metoder och digitala verktyg. Metodernas användning i olika situationer.
 • Ma  1-3
  Taluppfattning och tals användning Rimlighetsbedömning i vardagliga situationer
 • Ma  1-3
  Taluppfattning och tals användning
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: