Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Matematik - Algebra & mönster och Geometri

Skapad 2016-01-25 21:14 i Båstad
Grundskola 8 – 9
Vi arbetar vidare med algebra & mönster. Vi lära oss om "nya/gamla" geometriska figurer och hur man räknar omkrets, area och volym av dessa.

Arbetsområdet varar fram till v.9 då vi avslutar med ett prov.

Innehåll

Syfte - förmågor från kursplanen:

Vi jobbar hela tiden med alla 5 förmågorna i matematik och genom undervisningen i ämnet ska eleverna ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att:

 

 • Formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategi och metoder

 •  Använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp

 •  Välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter 

 • Föra och följa matematiska resonemang

 • Använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.

Dessa förmågor/kunskapskrav kommer att bedömas:

Bedömning sker hela tiden. En bedömning är matteprovet en annan är din inlämningsuppgift och ditt arbete med att visa på nya metoder och fullständiga uträkningar. Du tar ansvar för din inlärning och viljan att utvecklas. Skolan ser till att handleda och visar på olika sätt att nå målet.

Se matris

Innehåll

Vi jobbar med följande innehåll:

 

 • Geometriska objekt och deras inbördes relationer. Geometriska egenskaper hos dessa objekt.
 • Avbildning och konstruktion av geometriska objekt.

 • Metoder för beräkning av omkrets, area och volym hos geometriska objekt, samt enhetsbyten i samband med detta.

 • Innebörden av variabelbegreppet och dess användning i algebraiska uttryck, formler och ekvationer.

 • Algebraiska uttryck, formler och ekvationer i situationer som är relevanta för eleven.

 • Strategier för problemlösning i vardagliga situationer och inom olika ämnesområden samt värdering av valda strategier och metoder.

 •  Rimlighetsbedömning vid uppskattningar och beräkningar i vardagliga och matematiska situationer och inom andra ämnesområden.

 

TIDSPLAN (Med reservation för vissa ändringar)

v.4

tisdag: Diagnos - Formativ bedömning, genomgång, räkna 4.1

torsdag: Repetition Algebra, räkna 4.1 & 4.2

Fredag: Genomgång, 4.1 & 4.2

Läxa fredag v.5: Läxa 14 & begrepp

v.5

tisdag: Genomgång, räkna 4.3, taluppfattning s.172

torsdag: Repetition Algebra/räkna 4.3

Fredag: Genomgång, räkna 4.4

Läxa fredag v.6: Resonera & utveckla s.190 & begrepp

v.6

tisdag: Praktiskt med volym (No-sal)

torsdag: Räkna 4.4 & 4.5

Fredag: Genomgång, Räkna 4.6

Läxa tisdag v.7: Klar för blandade uppgifter

v.7

tisdag: Aktivitet s.200, Blandade uppgifter

torsdag: Diagnos

fredag: Träna mer eller Tema

Öva inför prov

 

v.9

tisdag: öva inför prov

torsdag: Matteprov Algebra & mönster/Geometri – grundläggande nivå

Fredag: Matteprov – på väg vidare 

 
 

Repetition inför matteprov

Följande sidor i matteboken:

s. 153-156, s. 212-214, s.310-313

Läxa 9-Läxa 20

Följande hemsidor:

http://www.matteboken.se/lektioner/skolar-8/geometri-och-enheter/cirklar

http://www.matteboken.se/lektioner/skolar-9/geometri/volym-och-volymenheter

http://www.matteboken.se/lektioner/skolar-9/geometri/ratblock-och-kuber

Appen Nomp för att öva huvudräkning 

 

Dessa delar av ditt arbete kommer att bedömas

- Resonera & utveckla

- Aktivitet- volym

- Läxa 14

- Matteprov

- muntlig delaktighet i uppgifter & diskussioner

 

Utvärdering

 

Efter arbetsområdet vill jag att du som elev:

 1. Utvärderar din insats skriftligt för denna period
 2. Ger dig själv en framåtsyftande kommentar, dvs vad du ska tänka på i nästa kunskapsområde.
 3. Markerar hur långt du kommit i din kunskapsutveckling i matematik när det gäller innehållet för denna period i matrisen.

 

Efter att du har utvärderat kommer jag att ge dig respons och förslag på hur du kan arbeta för att jobba vidare mot din nästa nivå.

Matriser

Annas

Rubrik 1

E
C
A
Aspekt 1
Problemlösning
Löser olika problem i bekanta situationer på ett i huvudsak fungerande sätt.
Löser olika problem i bekanta situationer på ett relativt väl fungerande sätt
Löser olika problem i bekanta situationer på ett välfungerande sätt
Ny aspekt
Begrepp
Eleven har grundläggande kunskaper om matematiska begrepp.
Eleven har goda kunskaper om matematiska begrepp.
Eleven har mycket goda kunskaper om matematiska begrepp.
Ny aspekt
Metod
Eleven kan välja och använda i huvudsak fungerande matematiska metoder.
Eleven kan välja och använda ändamålsenliga matematiska metoder.
Eleven kan välja och använda ändamålsenliga och effektiva matematiska metoder.
Ny aspekt
Resonemang
Eleven för enkla och till viss del underbyggda resonemang om val,resultat, rimlighet och olika tillvägagångssätt
Eleven för utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om val, resultat,rimlighet och olika tillvägagångssätt
Eleven för välutvecklade och väl underbyggda resonemang om val, resultat,rimlighet och olika tillvägagångssätt
Ny aspekt
Kommunikation
Eleven kan redogöra för och samtala om val av lösningsmetod på ett i huvudsak fungerande sätt.
Eleven kan redogöra för och samtala om val av lösningsmetod på ett i huvudsak fungerande sätt.
Eleven kan redogöra för och samtala om tillvägagångssätt på ett ändamålsenligt och effektivt sätt
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: