Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Uppfinning - teknikarbete vt16

Skapad 2016-01-26 07:39 i Varlaskolan norra Kungsbacka Förskola & Grundskola
Grundskola 9 Teknik
...

Innehåll

Förmågan att;

 • identifiera och analysera tekniska lösningar utifrån ändamålsenlighet och funktion,
 • identifiera problem och behov som kan lösas med teknik och utarbeta förslag till lösningar,
 • använda teknikområdets begrepp och uttrycksformer,
 • värdera konsekvenser av olika teknikval för individ, samhälle och miljö, och
 • analysera drivkrafter bakom teknikutveckling och hur tekniken har förändrats över tid.

 

Uppgift:

Du ska studera en uppfinning som du anser har haft stor betydelse för människan och lämna in ett skriftligt arbete. Arbetet skall även redovisas muntligt för klassen och presentationen får max ta 3 minuter!

Dela upp arbetet i stycken och skriv rubriker.

Arbetet bör se ut så här.

 • Ditt namn och klass
 • Uppfinning
 • Inledning: Berätta varför du valde denna uppfinning.
  Vilka frågor vill du ha svar på, ca 3 st.
 • Vilken drivkraft tror du låg bakom uppfinningen.
 • Vilka tidigare uppfinningar kunde man dra nytta av. (Vilken kunskap fanns?)
 • Berätta eventuellt om personer som hade stor betydelse för uppfinningen (inte för mycket om deras levnadshistoria).
 • Beskriv själva uppfinningen.
 • Förklara vilka följder uppfinningen fick för samhället och människan.
 • Beskriv hur uppfinningen har utvecklats fram till idag (tänk även på miljöaspekten.)
 • Sammanfattning (Analys, vilka slutsatser drar du)
 • Källor. Tänk på att t ex google och wikipedia inte är korrekt källhänvisning.

 

Material som du kan använda dig av:

Böcker – låna gärna från biblioteket.

Internet.

Några sidor som du kan starta med är t ex;

 

Du ska arbeta i skolan på lektionstid.

Det är alltså mycket viktigt att du har med dig material till lektionen.

Det är lämpligt att först läsa igenom hela den text du tänker använda. Sedan försöker du plocka ut det som är viktigt för ditt arbete. Du kan skriva för hand eller skriva direkt på datorn.  Det är bra om du läser ett litet stycke och sedan skriver ner vad du kommer ihåg utan att titta på texten. Då blir det mindre risk att du skriver av ordagrant. Det ska vara dina egna ord som du själv förstår. Du kan ha med någon liten bild om det är lättare att förklara uppfinningen då, men ta inte med bilder på personer bara för att ”fylla ut”.

Du ska skriva rent ditt arbete på datorn (minst 1 sida, högst 3 sidor, Times New Roman storlek 12).
v. 8 skall arbetet vara klart så pass mycket att på lektionen v. 9 kunna läsa och ge kamratrespons på era arbeten och v. 11 skall det lämnas och då har vi också de muntliga redovisningarna.

 Exempel på uppfinningar: Hjulet, plogen, vävstol, järnspis, kakelugn, ångmaskin, klocka, boktryckarkonsten, eldvapen, alfabetet, skiftnyckeln, dynamit, termometer, tändstickan, propeller, teleskop, mikroskop, telefon, tv, radio, grammofon, dator, radar, bil, flyg, rymdfarkost, kärnkraft, röntgen, penicillin, kylskåp, mikrovågsugn, kontokort, solcell, värmepump, säkerhetsbälte, symaskin osv. Använd din fantasi, men kolla med mig.

 

Bedömning; Se matris i Fronter

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: