Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Religion - Kristendom, judendom och Islam

Skapad 2016-01-26 08:53 i Lerbäckskolan 4-6 (nedlagd) Lunds för- och grundskolor
Temaarbete på ca 4 veckor om kristendomen, judendomen och islam.
Grundskola 4 – 6 Religionskunskap
Introduktion till ämnet

I det här arbetsområdet kommer vi att lära fakta om judendomen, kristendomen och islam. Vi kommer att lära om likheter och skillnader mellan de olika religionerna och lära om gamla och nya testamentet samt om koranen.

Innehåll

Syfte och mål

Efter det här arbetsområdet ska du kunna:

  • Innehållet i stora drag från gamla testamentet, nya testamentet och koranen
  • Judarnas, kristnas och muslimers historia fram till idag samt deras traditioner och högtider

Begrepp vi arbetar med:

Judendomen: synagoga, menora, tanak, rabbin, Davidstjärnan, kippa, torarullarna, sabbaten

Kristendomen: bibel – gamla och nya testamentet, församlingar, martyrer, biskop, påve, Treenigheten (Fadern, sonen och den heliga anden), kyrka, sakristia, gudstjänst och bön

Islam: Allah, profet, Koranen, sunna, De fem grundpelarna, moské, imam, Sharia, djihad och Ramadan

Arbetsgång

Ni kommer att få berättat för er om vad gamla – och nya testametet och koranen innehåller och anteckna samtidigt. Sedan ska ni med givna rubriker skriva egna faktatexter om religionerna med bilder som stöd. Ni får arbeta enskilt eller i par. Vi har klassdiskussioner. Vi avslutar med ett prov.

Moment:

 

Förmågor som tränas

Kunskapskrav

Eleven tränar på:

Lyssna på berättelser och fakta från gamla och nya testamentet och koranen. Samt antecknar fakta.

Lyssna, tolka och förstå information

 

 

 

Skriva egna faktatexter om religionerna.

 

 

 

Att kunna redogöra med början, innehåll och slut

Att kunna formulera egna meningar

Att kunna söka och samla information

Att kunna förstå och använda begrepp

-          Grundläggande kunskaper om några heliga platser eller rum, ritualer och levnadsregler som hör till världsreligionerena…

-          Visa på enkla samband mellan… världsreligionerna

 

 

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: