Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Mänskliga rättigheter Skapande skola

Skapad 2016-01-26 08:58 i Sinntorpsskolan 4-9 Mölndals Stad
Grundskola 9 Bild Svenska Samhällskunskap
...

Innehåll

Syfte

Kopplingar till läroplan

 • Bl
  Syfte kommunicera med bilder för att uttrycka budskap,
 • Bl
  Syfte skapa bilder med digitala och hantverksmässiga tekniker och verktyg samt med olika material,
 • Sh
  Syfte reflektera över mänskliga rättigheter samt demokratiska värden, principer, arbetssätt och beslutsprocesser.
 • Sv
  Syfte formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
 • Sv
  Syfte anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,

Centralt innehåll

Kopplingar till läroplan

 • Bl  7-9
  Bildanalys Bilder som behandlar frågor om identitet, sexualitet, etnicitet och maktrelationer och hur dessa perspektiv kan utformas och framställas.
 • Bl  7-9
  Bildanalys Massmediebilders budskap och påverkan och hur de kan tolkas och kritiskt granskas.
 • Bl  7-9
  Bildanalys Ord och begrepp för att kunna läsa, skriva och samtala om bilders utformning och budskap.
 • Sh  7-9
  Information och kommunikation Mediernas roll som informationsspridare, opinionsbildare, underhållare och granskare av samhällets maktstrukturer.
 • Sh  7-9
  Information och kommunikation Olika slags medier, deras uppbyggnad och innehåll, till exempel sociala medier, webbplatser eller dagstidningar.
 • Sh  7-9
  Rättigheter och rättsskipning Olika organisationers arbete för att främja mänskliga rättigheter.
 • Sh  7-9
  Rättigheter och rättsskipning Hur mänskliga rättigheter kränks i olika delar av världen.
 • Sh  7-9
  Rättigheter och rättsskipning Demokratiska fri- och rättigheter samt skyldigheter för medborgare i demokratiska samhällen. Etiska och demokratiska dilemman som hänger samman med demokratiska rättigheter och skyldigheter, till exempel gränsen mellan yttrandefrihet och kränkningar i sociala medier.
 • Sv  7-9
  Läsa och skriva Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.

Genomförande

Introduktion: Den 25/1 besöker vi Hagabion för att få en föreläsning om film. Vi får lära oss om filmens påverkan på tittare, olika genrer, filmens uppbyggnad och olika klipp och kameravinklar. Vi får också höra om ljudets påverkan på tittaren.

Den 4/1 ska ni med hjälp av fimpedagogerna göra en kortfilm med anknytning till mänskliga rättigheter. Filmens syfte är att påverka andra på något sätt. Filmen ska ha en tydlig dramaturgi (berättelse med början, mitten och slut) och ett budskap.

Filmen ska inte innehålla något tal utan endast musik eller andra ljud. Vill ni använda voice over så kan det gå bra.

Grupper: se dokument under uppgifter.

Arbetsgång:

 1. Vilket budskap ska er film ha?
 2. Målgrupp/mottagare?
 3. Berättelsen (berättarkurvan)
 4. Bildmanus
 5. Ljud

Länkar till mänskliga rättigheter:

 Tag hjälp av det vi gått igenom tidigare när det gäller frågor som rör  mänskliga rättigheter. Här nedan följer två länkar som tar upp vilka de mänskliga rättigheterna är.

http://www.manskligarattigheter.se/sv/de-manskliga-rattigheterna/vilka-rattigheter-finns-det

http://www.fn.se/PageFiles/7177/Allmanforklaringomdemanskligarattigheterna.pdf

 

 

 

 

 

 

 

 

Bedömning

Kopplingar till läroplan

 • Bl  E 9
  Eleven kan framställa olika typer av berättande och informativa bilder som kommunicerar erfarenheter, åsikter och upplevelser med ett enkelt bildspråk och delvis genomarbetade uttrycksformer så att budskapet framgår.
 • Bl  E 9
  I arbetet kan eleven använda olika tekniker, verktyg och material på ett i huvudsak fungerande sätt och prövar då hur dessa kan kombineras för att skapa olika uttryck.
 • Bl  E 9
  Eleven kan i det bildskapande arbetet bidra till att utveckla idéer inom olika ämnesområden genom att återanvända samtida eller historiska bilder och bearbeta andra uppslag och inspirationsmaterial.
 • Bl  E 9
  Under arbetsprocessen bidrar eleven till att formulera och välja handlingsalternativ som leder framåt.
 • Sh  E 9
  Eleven redogör för de mänskliga rättigheternas innebörd och betydelse och ger exempel på hur de kränks och främjas i olika delar av världen.
 • Sv  E 9
  Genom att kombinera olika texttyper, estetiska uttryck och medier så att de olika delarna samspelar på ett i huvudsak fungerande sätt kan eleven förtydliga, förstärka och levandegöra sina texters budskap.

Uppgifter

 • skapande skola grupper

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: