Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Engelska Wings 8 The USA 15/16

Skapad 2016-01-26 09:43 i Friskolan Metis Grundskolor
Ett arbetsområde ur Wings 8 där vi får fördjupade kunskaper om USAs historia, geografi och kultur.
Grundskola 8 Engelska
You will study teenage life in the USA, famous Americans, American sports, a famous book, facts, history, geography, traditions and other things.

Innehåll

Följande mål ligger till grund för arbetsområdet

Kopplingar till läroplan

 • En
  Syfte förstå och tolka innehållet i talad engelska och i olika slags texter,
 • En
  Syfte formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
 • En
  Syfte använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådda,
 • En
  Syfte anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang, och
 • En
  Syfte reflektera över livsvillkor, samhällsfrågor och kulturella företeelser i olika sammanhang och delar av världen där engelska används.
 • Lgr11
  Skolan ska ansvara för att varje elev efter genomgången grundskola kan använda och ta del av många olika uttrycksformer såsom språk, bild, musik, drama och dans samt har utvecklat kännedom om samhällets kulturutbud, och
 • Lgr11
  Skolans mål är att varje elev genom egen ansträngning och delaktighet, utifrån sina förutsättningar, tar ansvar för sitt lärande och för att bidra till en god arbetsmiljö,
 • Lgr11
  Skolans mål är att varje elev successivt utövar ett allt större inflytande över sin utbildning och det inre arbetet i skolan, och

Undervisning

Vi kommer varje vecka att tillsammans arbeta med texter av olika slag.

Du ska planera ditt arbete och dokumentera de uppgifter du valt i Workbook i din engelska planeringsbok.

Du ska onsdagar varje vecka redovisa vilken text och vilka ord som du arbetat med och lärt dig.

Vi kommer att använda engelska som arbetsspråk under lektionerna.

Du kommer också att få lära dig ljudskrift med en uppgift varje vecka.

Du ska  välja en amerikansk delstat, finna fakta och hålla ett "speach" inför stor grupp vecka 13.

Varje veckas planering kommer att finnas på Google och även på Google Classroom.

Bedömning

I en redovisning vid arbetsområdets avslut kommer du att bedömas på vilket sätt

 • uttrycker dig skriftligt och reflekterar över det du lär
 • du presenterar ditt arbete muntligt
 • du förstår och använder nya ord fraser
 • du använder den grammatik som du arbetat med under arbetsområdet
 • du reflekterar över kamraters arbeten och presentationer
 • skriver och berättar olika typer av texter
 • du förstår talad engelska i måttligt tempo
 • planerar och genomför ditt arbete
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: