Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

"Money makes the world go round..."

Skapad 2016-01-26 10:33 i Lorensberga 7-9 Ludvika
Det här är en kurs om hur pengar och ekonomiska krafter styr vår vardag- på gott och ont!
Grundskola 9 Samhällskunskap Geografi

"Money, money, money, must be funny...", "Money makes the world go round...", "Om jag hade pengar...", "...guldet blev till sand..."... Några rader ur olika låttexter får här illustrera vår kurs i ekonomi! Alla är nog överens om att pengar spelar roll- frågan är bara hur stor roll och på vilket sätt... Välkomna till en kurs där vi ska kika på hur ekonomin i världen fungerar och hur händelser på andra sidan jordklotet faktiskt kan påverka hur mycket pengar Du har i din plånbok!

Innehåll

Vad ska vi lära oss?

Du kommer under kursen att få lära dig...:

 • ... skillnader mellan din privata ekonomi, företagens ekonomi och det offentligas ekonomi. (sh)
 • ... hur din privatekonomi och de andra ekonomi-områdena hänger ihop. (sh)
 • ... vad det svenska välfärdssystemet är och hur det fungerar. (sh)
 • ... vad som kan förändra samhällets ekonomi och hur förändringarna kan påverka dig. (sh)
 • ... vad som menas med en globaliserad ekonomi. (sh)
 • ... skillnader mellan olika människors ekonomiska resurser. (sh)
 • ... var varor och tjänster tillverkas och används i världen. (ge)
 • ... hur människor har försörjt sig och vilka de har handlat med genom tiderna. (ge)
 • ... hur ekonomiska villkor påverkar var människor bor på jorden. (ge)
 • ... hur fattigdom och ohälsa kan hänga ihop med ekonomi och resurser. (ge)

 

Kopplingar till läroplan

 • Ge  7-9
  Livsmiljöer Var olika varor och tjänster produceras och konsumeras samt hur varor transporteras. Hur människors försörjning och handelsmönster har förändrats över tid.
 • Ge  7-9
  Miljö, människor och hållbarhetsfrågor Samband mellan fattigdom, ohälsa och faktorer som befolkningstäthet, klimat och naturresurser.
 • Sh  7-9
  Individer och gemenskaper Sveriges befolkning, dess storlek, sammansättning och geografiska fördelning. Konsekvenser av detta, till exempel socialt, kulturellt och ekonomiskt.
 • Sh  7-9
  Individer och gemenskaper Svenska välfärdsstrukturer och hur de fungerar, till exempel sjukvårdssystemet, pensionssystemet och arbetslöshetsförsäkringen. Vilket ekonomiskt ansvar som vilar på enskilda individer och familjer och vad som finansieras genom gemensamma medel.
 • Sh  7-9
  Samhällsresurser och fördelning Hur hushållens, företagens och det offentligas ekonomi hänger samman. Orsaker till förändringar i samhällsekonomin och vilka effekter de kan få för individer och grupper.
 • Sh  7-9
  Samhällsresurser och fördelning Hur länders och regioners ekonomier hänger samman och hur olika regioners ekonomier förändras i en globaliserad värld.
 • Sh  7-9
  Samhällsresurser och fördelning Skillnader mellan människors ekonomiska resurser, makt och inflytande beroende på kön, etnicitet och socioekonomisk bakgrund. Sambanden mellan socioekonomisk bakgrund, utbildning, boende och välfärd. Begreppen jämlikhet och jämställdhet.

Hur ska vi lära oss detta?

Vi kommer att arbeta med läroboken, film och begrepp. Under lektionerna kommer vi att varva läsning och arbetsuppgifter med diskussioner och genomgångar.

 Begrepp och praktiska tips kommer också att finnas via Bloggen.

Bedömning sker kontinuerligt under lektionstid och genom ett skriftligt prov i slutet av kursen. Examinationsdatum för klasserna 9 C och 9 D är fredagen den 19/2 och för klass 9 A är provet onsdagen den 16/3 och för 9 B är provdatumet fredagen den18/3.

Matriser

Sh Ge
"Money makes the world go round..."

Betyg E
Betyg C
Betyg A
Geografi
Geografiska mönster för varor och tjänster
Eleven kan undersöka var olika varor och tjänster produceras och konsumeras, och beskriver då enkla geografiska mönster av handel och kommunikation.
Eleven kan undersöka var olika varor och tjänster produceras och konsumeras, och beskriver då förhållandevis komplexa geografiska mönster av handel och kommunikation.
Eleven kan undersöka var olika varor och tjänster produceras och konsumeras, och beskriver då komplexa geografiska mönster av handel och kommunikation.
Geografi
Geografiska mönster för varor och tjänster
Eleven för enkla och till viss del underbyggda resonemang om hur dessa mönster ser ut och hur de har förändrats över tid samt orsaker till och konsekvenser av detta.
Eleven för utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om hur dessa mönster ser ut och hur de har förändrats över tid samt orsaker till och konsekvenser av detta.
Eleven för välutvecklade och väl underbyggda resonemang om hur dessa mönster ser ut och hur de har förändrats över tid samt orsaker till och konsekvenser av detta.
Geografi
Geografiska begrepp
Eleven kan använda geografiska begrepp på ett i huvudsak fungerande sätt.
Eleven kan använda geografiska begrepp på ett relativt väl fungerande sätt.
Eleven kan använda geografiska begrepp på ett väl fungerande sätt.
Samhällskunskap
Samhällsstrukturer
Eleven har grundläggande kunskaper om olika samhällsstrukturer.
Eleven har goda kunskaper om olika samhällsstrukturer.
Eleven har mycket goda kunskaper om olika samhällsstrukturer.
Samhällskunskap
Undersöka strukturer i samhället
Eleven visar det genom att undersöka hur sociala, mediala, rättsliga, ekonomiska och politiska strukturer i samhället är uppbyggda och fungerar och beskriver då enkla samband inom och mellan olika samhällsstrukturer.
Eleven visar det genom att undersöka hur sociala, mediala, rättsliga, ekonomiska och politiska strukturer i samhället är uppbyggda och fungerar och beskriver då förhållandevis komplexa samband inom och mellan olika samhällsstrukturer.
Eleven visar det genom att undersöka hur sociala, mediala, rättsliga, ekonomiska och politiska strukturer i samhället är uppbyggda och fungerar och beskriver då komplexa samband inom och mellan olika samhällsstrukturer.
Samhällskunskap
Undersöka samhällsfrågor
Eleven kan undersöka samhällsfrågor ur olika perspektiv och beskriver då enkla samband med enkla och till viss del underbyggda resonemang.
Eleven kan undersöka samhällsfrågor ur olika perspektiv och beskriver då förhållandevis komplexa samband med utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang.
Eleven kan undersöka samhällsfrågor ur olika perspektiv och beskriver då komplexa samband med välutvecklade och väl underbyggda resonemang.
Samhällskunskap
Påverka och påverkas
Eleven kan föra enkla resonemang om hur individer och samhällen påverkas av och påverkar varandra och beskriver då enkla samband mellan olika faktorer som har betydelse för individers möjligheter att påverka sin egen och andras livssituation.
Eleven kan föra relativt väl utvecklade resonemang om hur individer och samhällen påverkas av och påverkar varandra och beskriver då förhållandevis komplexa samband mellan olika faktorer som har betydelse för individers möjligheter att påverka sin egen och andras livssituation.
Eleven kan föra välutvecklade och nyanserade resonemang om hur individer och samhällen påverkas av och påverkar varandra och beskriver då komplexa samband mellan olika faktorer som har betydelse för individers möjligheter att påverka sin egen och andras livssituation.
Samhällskunskap
Värdera och uttrycka ståndpunkter
Eleven värderar och uttrycker olika ståndpunkter i några samhällsfrågor med enkla resonemang och till viss del underbyggda argument och kan då i viss utsträckning växla mellan olika perspektiv.
Eleven värderar och uttrycker olika ståndpunkter i några samhällsfrågor med utvecklade resonemang och relativt väl underbyggda argument och kan då i förhållandevis stor utsträckning växla mellan olika perspektiv.
Eleven värderar och uttrycker olika ståndpunkter i några samhällsfrågor med välutvecklade resonemang och väl underbyggda argument och kan då i stor utsträckning växla mellan olika perspektiv.
Samhällskunskap
Använda begrepp
I beskrivningarna kan eleven använda begrepp och modeller på ett i huvudsak fungerande sätt.
I beskrivningarna kan eleven använda begrepp och modeller på ett relativt väl fungerande sätt.
I beskrivningarna kan eleven använda begrepp och modeller på ett väl fungerande sätt.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: