Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Modersmål kurdiska 2018,VT,V(8-23)

Skapad 2016-01-26 10:51 i Språkcentrum Mölndal Mölndals Stad
Planeringen ska vara utformad så att eleven förstår vad han/hon förväntas lära, hur lärandet ska gå till och hur kunskapen ska bedömas. Planeringens rubrik ska se ut så här: Arbetsområde, språk, termin Ex Läsa faktatexter, Kurdiska vt16
Grundskola 4 – 6 Modersmål
Pedagogisk planering för elever som har modersmålsundervisning i Mölndals Stad

Innehåll

Arbetsområde

Läsa, skriva, Tala  och kultur

Syfte och centralt innehåll från kursplanen i Modersmål

Koppla det syfte och centrala innehåll som ni ska arbeta under detta arbetsområde.

Konkretiserade mål för eleven.

 1- Läsa olika texter.

 2- Lära sig urskilja texternas budskap.

 3- Att skriva korta texter med grundläggande ord klasser.

 4- Att göra muntliga presentationer.

 5- Att kunna berätta och skriva om kurdiska nyåret Newroz.

 

Undervisning och arbetsmetoder.

  1- Högläsning .

 2- Besvara frågor om texternas innehåll för att öka läsförståelse .

 3- Återberätta innehållet .

 4- Använda digitala verktyg för att läsa och skriva korta meningar och texter.

 5- Läsa faktatexter om Nawroz, måla och skriva och titta på en film om Nawroz.

 6- Läsa olika texter och dikter.

 

Eleven har uppnått målen när...

 Eleven kan:

 1- läsa texter och förstå innehållet.

 2- delta i diskussioner.

 3- skriva och måla en text om Nawroz.

 4- berätta muntliga presentationer om Nawroz.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Ml
 • Centralt innehåll
 • Lässtrategier för att förstå och tolka texter från olika medier samt för att urskilja texters budskap, både det uttalade och sådant som står mellan raderna.
  Ml  4-6
 • Muntliga presentationer för olika mottagare.
  Ml  4-6
 • Seder, bruk och traditioner i områden där modersmålet talas i jämförelse med svenska seder, bruk och traditioner.
  Ml  4-6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: