Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Kroppen

Skapad 2016-01-26 11:29 i Röselidsskolan Lerum
Grundskola 8 – 9 Biologi
Vi kommer att titta på kroppens organ och organsystem samt hur de fungerar och samverkar. Vi beskriver sjukdomar och hur dessa kan förbyggas och behandlas och också ger exempel på hur kroppen påverkas av livsstil och miljö. Vi kommer att genomföra enkla undersökningar av kroppens funktioner.

Innehåll

Syfte


Kopplingar till läroplan

 • Bi
  Syfte använda kunskaper i biologi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör hälsa, naturbruk och ekologisk hållbarhet,
 • Bi
  Syfte genomföra systematiska undersökningar i biologi, och
 • Bi
  Syfte använda biologins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara biologiska samband i människokroppen, naturen och samhället.

Centralt innehåll


Kopplingar till läroplan

 • Bi  7-9
  Natur och samhälle Aktuella samhällsfrågor som rör biologi.
 • Bi  7-9
  Kropp och hälsa Kroppens celler, organ och organsystem och deras uppbyggnad, funktion och samverkan. Evolutionära jämförelser mellan människan och andra organismer.
 • Bi  7-9
  Biologins metoder och arbetssätt Fältstudier, experiment och hur simuleringar kan användas som stöd vid modellering. Formulering av enkla frågeställningar, planering, utförande och utvärdering.
 • Bi  7-9
  Biologins metoder och arbetssätt Sambandet mellan biologiska undersökningar och utvecklingen av begrepp, modeller och teorier.
 • Bi  7-9
  Biologins metoder och arbetssätt Dokumentation av undersökningar med tabeller, diagram, bilder och skriftliga rapporter, såväl med som utan digitala verktyg.

Undervisningens Innehåll

 

 

Du kommer att öva dig på att:

* utföra undersökningar samt dokumentera dessa med hjälp av tabeller, diagram, bilder och skriftliga rapporter

* samtala om och diskutera frågor som rör människans hälsa samt människokroppens uppbyggnad och funktion

* att arbeta i grupp

Bedömning

Ni kommer att få visa era kunskaper på ett skriftligt prov onsdag den 10 Februari.

Till er hjälp har ni filer på Showbie:

- Era presentationer

- Utvalda sidor i boken

Matriser

Bi
Kroppen

E
C
A
Redovisning
Du kan använda naturvetenskaplig information på ett ganska bra sätt i diskussioner och gör en enkel text och/eller redovisning. Du anpassar den på ett ganska bra sätt till budskap och mottagare.
Du kan använda naturvetenskaplig information på ett bra sätt i diskussioner och gör en utvecklad text och/eller redovisning. Du anpassar den på ett bra sätt till budskap och mottagare.
Du kan använda naturvetenskaplig information på ett mycket bra sätt i diskussioner och gör en välutvecklad redovisning. Du anpassar den på ett mycket bra sätt till budskap och mottagare.
Laboration
Du kan jämföra frågor och resultat i en undersökning. Du drar enkla slutsatser som hänger ihop med modeller och teorier inom biologin på ett ganska bra sätt.
Du kan jämföra frågor och resultat i en undersökning. Du drar utvecklade slutsatser som hänger ihop med modeller och teorier inom biologin på ett bra sätt.
Du kan jämföra frågor och resultat i en undersökning. Du drar välutvecklade slutsatser som hänger ihop med modeller och teorier inom biologin på ett mycket bra sätt.
Laboration
Du kan visa med hjälp av diagram resultatet av en undersökning på ett enkelt sätt.
Du kan visa med hjälp av diagram resultatet av en undersökning på ett utvecklat sätt.
Du kan visa med hjälp av diagram resultatet av en undersökning på ett välutvecklat sätt.
Begrepp
Du kan diskutera på ett enkelt sätt om hälsa och sjukdom. Du beskriver hur det hänger ihop på ett enkelt sätt med hur kroppen fungerar.
Du kan diskutera på ett utvecklat sätt om hälsa och sjukdom. Du beskriver hur det hänger ihop på ett utvecklat sätt med hur kroppen fungerar.
Du kan diskutera på ett välutvecklat sätt om hälsa och sjukdom. Du beskriver hur det hänger ihop på ett välutvecklat sätt med hur kroppen fungerar.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: