Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

(Längd), vikt och volym

Skapad 2016-01-26 11:37 i Rävekärrsskolan Mölndals Stad
Decimaltal och en hel. Decimaltecken, tiondelar och hundradelar. Detta kopplas till längd, vikt och volym.
Grundskola 5 Matematik
Nu använder vi decimaltal och omvandlar längd, vikt och volym.

Innehåll

Syfte / Förmågor att utveckla

Kopplingar till läroplan

 • Ma
  Syfte formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
 • Ma
  Syfte använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
 • Ma
  Syfte välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,

Centralt innehåll

Kopplingar till läroplan

 • Ma  4-6
  Taluppfattning och tals användning Rationella tal och deras egenskaper.
 • Ma  4-6
  Taluppfattning och tals användning Tal i bråk- och decimalform och deras användning i vardagliga situationer.
 • Ma  4-6
  Taluppfattning och tals användning Tal i procentform och deras samband med tal i bråk- och decimalform.
 • Ma  4-6
  Taluppfattning och tals användning Centrala metoder för beräkningar med naturliga tal och enkla tal i decimalform vid överslagsräkning, huvudräkning samt vid beräkningar med skriftliga metoder och digitala verktyg. Metodernas användning i olika situationer.

Konkreta mål

När du har arbetat med detta mål ska du kunna:

* jämföra och använda enheterna liter, deciliter och centiliter

* växla mellan olika volymenheter

* jämföra och använda enheterna kilogram, hektogram och gram

* växla mellan olika viktenheter

Så här arbetar vi med ämnesområdet

 • Gemensamma samtal och diskussioner.
 • Färdighetsträning i Matteborgen 5A kapitel 4 och med Månresan och känguruövningar
 • Med hjälp av olika praktiska verktyg.

Så här visar jag att jag kan

 • Muntligt under gemensamma samtal och diskussioner.
 • Skriftligt vid färdighetsträning, formativt med hjälp av lärloggen, diagnoser och prov.

Utvärdering (hur gick det?) / Bedömning

 • Genom diagnoser, muntliga och skriftliga samtal och prov.

Uppgifter

 • Diagnos 4

 • Matteläxa vecka 5

 • Matteläxa vecka 5

 • Diagnos 4

 • Diagnos 4

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: