Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Europa och EU

Skapad 2016-01-26 12:47 i Tullbroskolan Falkenberg
Grundskola 7 Historia Geografi Samhällskunskap
Under de närmaste veckorna arbetar vi med Europas geografi samt EU och dess betydelse för Europas länder.

Du ska känna till Europas kartografi - länder, städer floder, berg, etc.

Du ska känna till vad EU är:

Hur och varför det grundades.

EU:s medlemsstater.

Viktiga institutioner inom EU och vad dessa har för uppgift.

Olika samarbetsområden för EU.

Schengenavtalet.

Eurosamarbetet.

Innehåll

Avsnitt 1

Arbete med Europakartor både med hjälp av atlas och digitalt.

Karttest efter avslutat arbete.

Gleerup om EU

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Namn och läge på världsdelarnas viktigare länder, vatten, öar, berg, öknar, regioner och orter.
  Ge  7-9
 • FN, nordiskt samarbete och framväxten av Europeiska unionen (EU).
  Hi  7-9
 • Några historiska begrepp, till exempel antiken, mellankrigstiden, efterkrigstiden och kalla kriget samt olika syn på deras betydelser.
  Hi  7-9
 • Immigration till Sverige förr och nu. Integration och segregation i samhället.
  Sh  7-9
 • Olika organisationers arbete för att främja mänskliga rättigheter.
  Sh  7-9
 • Hur länders och regioners ekonomier hänger samman och hur olika regioners ekonomier förändras i en globaliserad värld.
  Sh  7-9
 • Sveriges politiska system med Europeiska unionen, riksdag, regering, landsting och kommuner. Var olika beslut fattas och hur de påverkar individer, grupper och samhället i stort. Sveriges grundlagar.
  Sh  7-9
 • Europeiskt och nordiskt samarbete, dess bakgrund och innehåll.
  Sh  7-9
 • Individers och gruppers möjligheter att påverka beslut och samhällsutveckling samt hur man inom ramen för den demokratiska processen kan påverka beslut.
  Sh  7-9
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: