Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Vattenexperiment

Skapad 2016-01-26 13:04 i Nygårdens förskola Ale
Vad händer med vatten vid värme och kyla?
Förskola
Barnens nyfikenhet på vad som händer med vatten när det är kallt ute?

Barnens nyfikenhet på vad som händer med is när det står inne i värmen?

Innehåll

Barngruppen är från 2 år upp till 5 år uppdelat på 31 barn.

Mål


Att förstå sig på vattnets olika aggregationstillstånd .Vad som händer mellan fast och flytande form.


 

Kopplingar till läroplan

  • Lpfö98 Rev. 2016
    Förskolan ska sträva efter att varje barn tillägnar sig och nyanserar innebörden i begrepp, ser samband och upptäcker nya sätt att förstå sin omvärld,
  • Lpfö98 Rev. 2016
    Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin förståelse för rum, form, läge och riktning och grundläggande egenskaper hos mängder, antal, ordning och talbegrepp samt för mätning, tid och förändring,
  • Lpfö98 Rev. 2016
    Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin förståelse för naturvetenskap och samband i naturen, liksom sitt kunnande om växter, djur samt enkla kemiska processer och fysikaliska fenomen,

Omformulering av läroplansmål

När barnen använder begrepp som smälta, fryste i rätt forum ser vi att de tillgodogjort sig begreppen.

När barnen rent visuellt ser samband  och kan formulera hypoteser runt vattnets form och mängd i fast respektive flytande form anser vi att barnen skapat förståelse över vattnets förändring över tid.

Genomförande/Arbetsmetoder

Barnen häller färg och vatten i tömda mjölkkartonger. De ställer ut det i kylan utomhus för att se vad som händer.

Barnen fyller vatten i ballonger ställer ut dem i kylan utomhus. När de frusit häller vi på karamellfärg och salt för att se vad som händer. Isägget. 

Berättelsen om isägget vävdes in i en saga med syfte att stimulera fler sinnen hos barnen som skulle ge dem näring till att bearbeta sina upplevelser på fler sätt ex i skapande form.

Uppföljning

Barnen har uppskattat arbetet med vatten i olika former. De har lekt med isen ute, byggt och använt den frusna isen både som byggstenar men också som juveler i en skatt.

Inne där vi gjorde isägget har barnen varit intresserade och nyfikna och formulerat många olika scenarion till vad som kommer hända med vattnet. De har lyssnat på varandra och utifrån det formulerat nya hypoteser.

 

 

Utvärdering

Barnens intresse och nyfikenhet för experimenten var stor i hela barngruppen Dali/Monet. Vi dokumenterade med att fotografera vad som hände under tidens gång. Vi lyssnade in och tog tillvara på barnens tankegångar för sedan kunna återkoppla till barnen vad som verkligen hände.

 

Analys och utveckling

Vi har här och nu med barnen och tog tillvara på rådande omständigheter. När vi genomförde våra vattenexperiment var väderleken till vår fördel med - 17 och snö.

Barnen var mycket intresserade av de experiment vi genomförde och flera barn gjorde egna experiment där de ville ta in snö i ett glas för att se vad som skulle hända.

Barnen har tagit tillvara på varandras tankar och funderingar på ett positivt och inlyssnande sätt. 

Vi fortsätter vårt arbete men det har tagit en ny vändning med fantasin och sagans värld till hjälp.

Barnen visar ett stort intresse för tv-programmet Labyrint som kommer inspirera vår miljö på förskolan.

 

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: