Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Gällingeskolan Lpp-mall på Teknik år 1 2015/216

Skapad 2016-01-26 13:31 i Gällingeskolan Kungsbacka Förskola & Grundskola
Du kommer att få lära dig att allt omkring oss är teknik, hur saker såg ut förr och idag, rita och konstruera, samarbeta m.m.
Grundskola F – 1 Teknik
Du kommer att få lära dig att allt omkring oss är teknik, hur saker såg ut förr och idag, rita och konstruera, samarbeta m.m.

Innehåll

Skolan ska

Genom undervisningen i teknik ska eleven ges förutsättningar att utveckla sin förmåga/färdighet att:

- förstå vad som är teknik omkring oss.

- lära sig hur tekniken påverkar våra liv

- lära sig hur tekniken utvecklats från förr till idag.

- rita och konstruera en enkel uppgift.

Kopplingar till läroplan

 • Tk
  Syfte identifiera problem och behov som kan lösas med teknik och utarbeta förslag till lösningar,
 • Tk
  Syfte använda teknikområdets begrepp och uttrycksformer,
 • Tk  1-3
  Tekniska lösningar Några enkla ord och begrepp för att benämna och samtala om tekniska lösningar.
 • Tk  1-3
  Arbetssätt för utveckling av tekniska lösningar Dokumentation i form av enkla skisser, bilder samt fysiska och digitala modeller.
 • Tk  1-3
  Teknik, människa, samhälle och miljö Hur föremålen i elevens vardag har förändrats över tid.

Eleven ska

Du som elev ska utveckla din förmågan/färdighet att:

- förstå vad som är teknik omkring oss.

- känna till hur tekniken påverkar våra liv

- känna till hur tekniken utvecklats från förr till idag.

- rita och konstruera en enkel uppgift.Kopplingar till läroplan

 • Tk
  Syfte använda teknikområdets begrepp och uttrycksformer,
 • Tk  E 6
  Eleven kan beskriva och ge exempel på enkla tekniska lösningar i vardagen och några ingående delar som samverkar för att uppnå ändamålsenlighet och funktion.
 • Tk  E 6
  Eleven kan genomföra mycket enkla teknikutvecklings- och konstruktionsarbeten genom att pröva möjliga idéer till lösningar samt utforma enkla fysiska eller digitala modeller.
 • Tk  E 6
  Eleven kan föra enkla och till viss del underbyggda resonemang dels kring hur några föremål eller tekniska system i samhället har förändrats över tid och dels kring tekniska lösningars fördelar och nackdelar för individ, samhälle och miljö.

Undervisning

Här skriver du mer konkret vad undervisningen innehåller

- gemensamma genomgångar och diskussioner.

- göra enkla konstruktionsarbeten

- prata om hjulets och bilens historia.

- träna på samarbete

- titta på filmerBedömning

Vi kommer bedöma din förmåga/färdighet genom att:

- du är delaktig i diskussionerna på lektionerna.

- du kan samarbeta med andra.

 

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: