Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Rymden

Skapad 2016-01-26 13:46 i Fajansskolan Falkenberg
Vi kommer att lära oss mer om rymden och en massa spännade saker som hör rymden till.
Grundskola 2 NO (år 1-3)
Vi kommer att lära oss mer om rymden och olika saker som hör rymden till. Du kommer att samla ditt arbete i en egen rymdbok.

Innehåll

Syfte - förmågor och kunskaper som ska utvecklas

                                            
 Att lyssna på andra och delta i samtal

 Att läsa faktatexter om rymden

Att skriva egna texter

Att framställa egna bilder och modeller

Kopplingar till läroplan

  • NO
    Syfte - Fysik använda fysikens begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara fysikaliska samband i naturen och samhället.

Bedömning - vad och hur

Förmåga att:

- skriva en text om rymden

- lyssna och aktivt delta i samtal

- berätta med egna ord något om det vi lärt oss i arbetet med rymden

- presentera bilder och modeller

Kopplingar till läroplan

  • NO   3
    Eleven kan visa och beskriva hur solen, månen och jorden rör sig i förhållande till varandra.

Undervisning och arbetsformer

Kommer att:

- läsa och lyssna till olika texter om rymden

- skriva texter

- se på film

- rita och skapa bilder och modeller av rymden


Kopplingar till läroplan

  • NO  1-3
    Året runt i naturen Jordens, solens och månens rörelser i förhållande till varandra. Månens olika faser. Stjärnbilder och stjärnhimlens utseende vid olika tider på året.

Matriser

NO
Bedömningsmatris för faktatext i NO/SO år 1-3

Bedömningsaspekter

--->
--->
--->
--->
FAKTA
Urval
Behöver handledning med att välja ut relevant fakta
Väljer självständigt ut fakta men har svårt att skilja på vad som är relevant för uppgiften.
Faktaurval finns med för sammanhanget relevant ämnesanknytning
Beskriva/ förstå
Behöver handledning för att få med begrepp
Använder enstaka begrepp utan förklaringar
Använder begrepp med bristfälliga förklaringar
Använder och förklara för sammanhanget enkla begrepp
Användning av bilder
Saknar bilder
Använder bilder med otydlig koppling till texten
Använder bilder med tydlig koppling till texten
Använder bilder som förklarar och/eller förstärker texten
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: