Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Huset

Skapad 2016-01-26 14:13 i Viktoriaskolan Grundskolor
Eleverna planerar ett modellbygge av en lägenhet genom att göra en planritning, genomför konstruktionen i kartong och bygger ett tjuvlarm till huset. För att nå högre kunskapskrav krävs en skriftlig analys
Grundskola 8 Teknik

I det här arbetsområdet får du göra en ritning av din lägenhet och sedan konstruera en modell av den i kartong. Om du vill får du inreda din lägenhet. Sedan ska du skydda din fina lägenhet genom att bygga ett tjuvlarm som löser ut om någon öppnar dörren.

Innehåll

Syfte

Kopplingar till läroplan

 • Tk
  Syfte identifiera och analysera tekniska lösningar utifrån ändamålsenlighet och funktion,
 • Tk
  Syfte identifiera problem och behov som kan lösas med teknik och utarbeta förslag till lösningar,
 • Tk
  Syfte använda teknikområdets begrepp och uttrycksformer,

Centralt innehåll

Kopplingar till läroplan

 • Tk  7-9
  Tekniska lösningar Tekniska lösningar för styrning och reglering av system. Hur mekanisk och digital teknik samverkar, till exempel i värme- och ventilationssystem.
 • Tk  7-9
  Tekniska lösningar Tekniska lösningar för hållfasta och stabila konstruktioner, till exempel armering och balkformer.
 • Tk  7-9
  Arbetssätt för utveckling av tekniska lösningar Teknikutvecklingsarbetets olika faser: identifiering av behov, undersökning, förslag till lösningar, konstruktion och utprövning. Hur faserna i arbetsprocessen samverkar.
 • Tk  7-9
  Arbetssätt för utveckling av tekniska lösningar Egna konstruktioner där man tillämpar styrning och reglering, bland annat med hjälp av programmering.
 • Tk  7-9
  Arbetssätt för utveckling av tekniska lösningar Dokumentation i form av manuella och digitala skisser och ritningar med förklarande ord och begrepp, symboler och måttangivelser samt dokumentation med fysiska och digitala modeller. Enkla, skriftliga rapporter som beskriver och sammanfattar konstruktions- och teknikutvecklingsarbete.

Arbetsuppgift 1: Mitt drömhus

Mitt drömhus

 

Du har letat länge och så äntligen hittar du den - din drömlägenhet! Den ligger nära centrum och utanför finns ett underbart grönområde. Lägenheten består av två rum och kök, badrum och en hall. Den är på ungefär 50 kvadratmeter. Du har sparat pengar länge för att kunna inreda din lägenhet - och nu är det dags.

 

Uppgift A: Gör en planritning av ditt drömhus i skala 1:50. Den ska visa rummen, köket, hallen och badrummet. Rtiningen ska också visa var dörrar och fönster finns någonstans samt hur kökets och badrummets fasta inredning är placerad.

 

Uppgift B: Bygg nu en modell av wellpapp eller styv kartong som visar hur din drömlägenhet ser ut. Gör modellen i skala 1: 25 och avgör själv hur noggrant och fin du vill göra den - med färger, inredning och andra detaljer. Redovisa dina tankar (analys) om husbygget antingen muntligt (E-nivå) eller skriftligt (C/A-nivå)

 

Uppgift C: Du vill skydda din fina lägenhet med ett tjuvlarm. Koppla ett tjuvlarm på din modell med ett batteri, kopplingstrådar, en summer, gem eller sk “jungfruben”. Tjuvlarmet ska sätta igång när någon öppnar dörren, men det ska gå att stänga av och sätta på. Redovisa muntligt där du förklarar hur ditt tjuvlarm fungerar (E-nivå) eller skriftligt (C/A-nivå)Konkreta kunskapskrav: Mitt drömhus

E: Utför uppgifterna A - Ritning, B - modellbygge och C - tjuvlarm. Förklara muntligt hur du har tänkt. Modellen är enkel. Du har bidragit till arbetet

 

C: Utför uppgifterna A - Ritning, B - modellbygge och C - tjuvlarm. Modellen är mer detaljerad och noggrann. Du har varit drivande, utvecklat arbetet och kommit med egna idéer. Du lämnar in en skriftlig analys där du skriver ner dina tankar om lägenheten i stort, kök, vardagsrum/sovrum och toalett. Du beskriver även svårigheter som du stötte på under husbygget och hur du löste dem.

 

A: Du uppfyller kriteriera för C-nivå. Dessutom är modellen skalenlig. Analysen är väl utvecklad.

Arbetsuppgift 2: Elektrisk uppfinning

Du ska skriva om någon uppfinning som finns i huset och som drivs av elektricitet. Du ska skriva 1/2 - 1 sida och ha med minst två bilder. Detta ska finnas med i uppgiften:

 • Vem som uppfann den
 • När den uppfanns
 • Beskrivning av hur uppfinningen har utvecklats till att se ut och fungera som den gör idag
 • Analys - Jämför hur uppfinningen fungerade förr och hur den fungerar nu. Varför tror du att den här utvecklingen har skett? Fyller uppfinningen samma behov idag som när den först uppfanns? 
 • Hur tror du att uppfinningen kommer att utvecklas i framtiden?
 • Bilder av hur uppfinningen såg ut förr och hur den ser ut idag.

Konkreta kunskapskrav: Elektrisk uppfinning

E: Enkel beskrivning av uppfinningens historia. Nämner något steg i utvecklingen av uppfinningen. Enkel analys där en anledning till utvecklingen anges.

C: Utvecklad beskrivning av uppfinningens historia. Nämner flera steg i utvecklingen av uppfinningen. Utvecklad analys och jämförelse.

A: Väl utvecklad beskrivning av uppfinningens historia. Anger flera orsaker till utvecklingen av uppfinningen och hur de samverkar. Väl utvecklad analys och jämförelse där du resonerar kring utvecklingen av uppfinningen och vilka behov den fyller.

 

Tidsplanering

V. 5 Göra ritning. Börja bygga modell 

v.6 Bygga modell

v.7 Bygga modell - göra tjuvlarm

v.9 Göra tjuvlarm. Skriva analys

v.10 Skriva om elektrisk uppfinning

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: