Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Islam

Skapad 2016-01-26 14:18 i Killebäckskolan Lunds för- och grundskolor
Läxförhör Gleerups utkik 143-149, 166-168
Grundskola 7 – 9 Religionskunskap
Läxförhör 17/2

Gleerups utkik 143-149, 166-168

Matriser

Re
Islam

F
E
C
A
Grundläggande kunskaper
Eleven har ej grundläggande kunskaper om kristendomen och de andra världsreligionerna
Eleven har grundläggande kunskaper om kristendomen och de andra världsreligionerna
Eleven har goda kunskaper om kristendomen och de andra världsreligionerna
Eleven har mycket goda kunskaper om kristendomen och de andra världsreligionerna
Centrala tankegångar
Eleven kan inte beskriva centrala tankegångar inom religionerna på ett tillfredsställande sätt
Eleven visar sin kunskap genom att beskriva centrala tankegångar, urkunder och konkreta religiösa uttryck och handlingar inom religionerna
Eleven visar sin kunskap genom att förklara och visa på samband mellan centrala tankegångar, urkunder och konkreta religiösa uttryck och handlingar inom religionerna
Eleven visar sin kunskap genom att förklara och visa på samband och generella mönster kring centrala tanke- gångar, urkunder och konkreta religiösa uttryck och handlingar inom religionerna.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: