Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Kristendomen vt-16

Skapad 2016-01-26 14:31 i Toråsskolan 4-9 Skall avslutas Kungsbacka Förskola & Grundskola
Grundskola 7 – 9 Religionskunskap
Människor har i alla tider och alla samhällen försökt att förstå och förklara sina levnadsvillkor och de sociala sammanhang som de ingår i. Religioner och andra livsåskådningar är därför centrala inslag i den mänskliga kulturen. I dagens samhälle, som är präglat av mångfald, är kunskaper om religioner och andra livsåskådningar viktiga för att skapa ömsesidig förståelse mellan människor.

Innehåll

Syfte och förmågor

Genom undervisningen i ämnet religionskunskap ska eleverna sammanfattningsvis ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att
• analysera kristendomen, andra religioner och livsåskådningar samt olika tolkningar och bruk inom dessa

Konkretiserade mål:

 • att du tillägnar dig kunskaper om kristendomens centrala tankegångar, urkunder (bibeln, nya och gamla testamentet), konkreta religiösa uttryck och handlingar (dop, nattvard, jul- och påskfirande)
 • att du tillägnar dig kunskaper om kristendomens huvudinriktningar; katolicism, ortodoxi och protestantism,
 • att du övar din förmåga att beskriva skillnader och likheter mellan kristendomens huvudinriktningar,

Upplägg:

Du kommer att:
 • få lyssna och anteckna vid genomgångar
 • få läsa texter och svara på frågor
 • få öva din förmåga att hitta likheter och skillnader inom kristendomen

Slutuppgift:

Du kommer att få möjlighet att visa dina kunskaper vid:
 • vid ett skriftligt prov
 • vid genomgångarna
 • vid arbetet med frågorna

Bedömning:

Du kommer att bedömas på:
 • dina kunskaper om kristendomens centrala tankegångar, urkunder, konkreta religiösa handlingar och uttryck
 • din förmåga att se skillnader och likheter inom kristendomen
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: