Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Matematik åk. 1, ht-15 och vt-16 med Kunskapsstadens bedömningsmatris

Skapad 2016-01-26 14:42 i Maria Parkskolan Helsingborg
Grundskola F – 3 Matematik
Planering och matris i matematik för årskurs 1.

Innehåll

MÅLET MED UNDERVISNINGEN ÄR ATT...

Kopplingar till läroplan

 • Ma
  Syfte formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
 • Ma
  Syfte använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
 • Ma
  Syfte välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
 • Ma
  Syfte föra och följa matematiska resonemang, och
 • Ma  1-3
  Taluppfattning och tals användning Naturliga tal och deras egenskaper samt hur talen kan delas upp och hur de kan användas för att ange antal och ordning
 • Ma  1-3
  Taluppfattning och tals användning Rimlighetsbedömning i vardagliga situationer
 • Ma  1-3
  Taluppfattning och tals användning
 • Ma  1-3
  Algebra Matematiska likheter och likhetstecknets betydelse.
 • Ma  1-3
  Algebra Hur enkla mönster i talföljder och enkla geometriska mönster kan konstrueras, beskrivas och uttryckas
 • Ma  1-3
  Geometri Grundläggande geometriska objekt, däribland punkter, linjer, sträckor, fyrhörningar, trianglar, cirklar, klot, koner, cylindrar och rätblock samt deras inbördes relationer. Grundläggande geometriska egenskaper hos dessa objekt.
 • Ma  1-3
  Geometri Vanliga lägesord för att beskriva föremåls och objekts läge i rummet.
 • Ma  1-3
  Geometri Symmetri, till exempel i bilder och i naturen, och hur symmetri kan konstrueras.
 • Ma  1-3
  Samband och förändringar Olika proportionella samband, däribland dubbelt och hälften.
 • Ma  1-3
  Problemlösning Strategier för matematisk problemlösning i enkla situationer.
 • Ma  1-3
  Problemlösning Matematisk formulering av frågeställningar utifrån enkla vardagliga situationer.

SÅ HÄR SKA VI ARBETA...

Vi kommer att arbeta praktiskt med laborativt material, vi kommer att använda oss av Matteboken Prima matematik. Vi kommer att arbeta med problemlösning och att diskutera på ”mattespråk”. Eleverna kommer få arbeta enskilt, i par samt i grupp.

DETTA SKA BEDÖMAS - DIN FÖRMÅGA ATT:

- formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,

- använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,

- välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,

- föra och följa matematiska resonemang, och

- använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.

Matriser

Ma
Matematik bedömningsmatris Kunskapsstaden Helsingborg

MATEMATIK BEDÖMNINGSMATRIS

Nivå 1
Klicka för att redigera
Nivå 2
Klicka för att redigera
Nivå 3
Klicka för att redigera
Nivå 4
Klicka för att redigera
LÖSA PROBLEM
Gör en ansats att lösa problemet
Förstår problemet nästan helt, väljer en metod som delvis fungerar
Förstår problemet, väljer lämplig metod och löser problem
Olika metoder jämförs, för och nackdelar diskuteras
RESONERA
Argumenterar och kommunicerar sina tankar i tal och skrift
Resonemanget går delvis att följa
Resonerar kring påståenden och kan motivera dem
Argumenterar för påståenden och bidrar med matematiska idéer och förklaringar
Använder ett matematiskt resonemang , tar del av andras argumen och för diskussionen framåt.
___________________
Överväger svarets rimlighet och drar delvis korrekta slutsatser
Anger rimligt svar och drar korrekta slutsatser
Generaliserar utifrån dragna slutsatser och för diskussionen framåt
REDOVISA
Använder ett matematiskt språk
Redovisningen går delvis att följa. Stöd och ledning kan behövas
Redovisningen är till stor del klar och tydlig Språket är acceptabelt
Redovisningen är tydlig och visar flera steg. Språket är korrekt och lämpligt
Redovisningen är fullständig och väl strukturerad. Använder matematisk terminologi.
TOLKA
Kan överföra information till matematiskt språk och vice versa
Tolka delvis information i en situation eller i ett problem
Gestaltar given information med lämpligt språk
Förklarar informationen
Analyserar och kritiskt granskar information
VISAR TILLTRO TILL SIN FÖRMÅGA
Motivation och ansvar för eget lärande och delaktighet
Provar att använda sina kunskaper Får hjälp med instruktioner
Provar egna idéer och har någon strategi Strukturerar det egna arbetet med stöd
Visar fungerande strategier. Är medveten om egna styrkor och svagheter Strukturerar det egna arbetet självständigt.
Arbetar systematiskt. Känner till olika strategier för eget lärande Anpassar lärandet efter situationen
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: