Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Vårt samhälle förr och nu åk 1

Skapad 2016-01-26 15:02 i Laröds skola Helsingborg
Vi arbetar med vårt samhälle förr och nu ur olika perspektiv.
Grundskola 1 SO (år 1-3)
Vi arbetar med vårt samhälle förr och nu ur olika perspektiv.

Innehåll

Mål att arbeta mot

Undervisningen syftar till att eleverna utvecklar kunskaper om hur individen och samhället påverkar varandra.
Målet är att eleverna ska utveckla förståelse för sina egna och andras levnadsvillkor.

Kopplingar till läroplan

 • SO
  Syfte - Geografi värdera lösningar på olika miljö- och utvecklingsfrågor utifrån överväganden kring etik och hållbar utveckling.
 • SO
  Syfte - Historia reflektera över sin egen och andras användning av historia i olika sammanhang och utifrån olika perspektiv, och
 • SO
  Syfte - Religionkunskap resonera och argumentera kring moraliska frågeställningar och värderingar utifrån etiska begrepp och modeller, och
 • SO
  Syfte - Samhällskunskap reflektera över hur individer och samhällen formas, förändras och samverkar,

Arbetsbeskrivning

Livet förr och nu genom t.ex intervjuer, litteratur, sånger och filmer.
Miljöfrågor, energi, dess användningsområde och hur man kan spara energi.
I klassråd, Olwéusråd  och idrottslektioner samtalar vi om normer och regler.
Trafiken och trafikregler.
Bibelns berättelser och deras innebörd samt högtider och  några psalmer.

Dessa områden arbetar vi  med genom att:

samtala och återge vad du lärt.
lyssna och återberätta i olika samtalssituationer.
jämföra då- och nutid.
reflektera och dra slutsatser.

 

Kopplingar till läroplan

 • SO  1-3
  Att leva tillsammans Skildringar av livet förr och nu i barnlitteratur, sånger och filmer, till exempel skildringar av familjeliv och skola. Minnen berättade av människor som lever nu.
 • SO  1-3
  Att leva tillsammans Livsfrågor med betydelse för eleven, till exempel gott och ont, rätt och orätt, kamratskap, könsroller, jämställdhet och relationer.
 • SO  1-3
  Att leva tillsammans Normer och regler i elevens livsmiljö, till exempel i skolan, i digitala miljöer och i sportsammanhang.
 • SO  1-3
  Att leva tillsammans Trafikregler och hur man beter sig i trafiken på ett säkert sätt.
 • SO  1-3
  Att leva i närområdet Kristendomens roll i skolan och på hemorten förr i tiden.
 • SO  1-3
  Att leva i världen Några högtider, symboler och berättelser inom kristendom, islam och judendom. Några berättelser ur Bibeln och deras innebörd samt några av de vanligaste psalmerna.
 • SO  1-3
  Att leva i världen Miljöfrågor utifrån elevens vardag, till exempel frågor om trafik, energi och matvaror.
 • SO  1-3
  Att leva i världen Hur möten, till exempel klassråd, organiseras och genomförs.
 • SO  1-3
  Att leva i världen Pengars användning och värde. Olika exempel på betalningsformer och vad några vanliga varor och tjänster kan kosta.
 • SO  1-3
  Att undersöka verkligheten Tidslinjer och tidsbegreppen dåtid, nutid och framtid.

Bedömning

Du deltar i diskussioner.
Du visar att du förstår  regler och kan följa dem. 
Du redovisar dina kunskaper i bild och text.

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: