Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Familjens och samhällets pengar

Skapad 2016-01-26 15:05 i Snöstorpsskolan Halmstad
Vad bekostar skattepengarna? Varför ser familjers ekonomi olika ut? Vad är en budget? Du kommer att lära dig om familjens och samhällets pengar. Vad de ska räcka till, hur de fördelas samt olika ekonomiska begrepp.
Grundskola 4 – 6 Samhällskunskap
Vårt arbete kommer att ske på följande sätt. Vi ska:

- undersöka olika begrepp såsom inkomst, arbetsgivare, ränta osv.

- undersöka samhällets ekonomiska kretslopp och hur pengar rör sig mellan olika aktörer

- läsa olika faktatexter och bearbeta dessa, diskutera dem i mindre grupper, i helklass samt att eleverna skapar uppgifter till varandra utifrån texterna

- samtala om varför familjers ekonomi kan se olika ut

- titta på film

- debattera muntligt utifrån olika ståndpunkter, t.ex. har alla har samma chans att få ett välbetalt jobb?

Innehåll

Avsnitt 1

Avsnitt 2

Du kommer att bli bedömd i hur väl du kan använda dig av olika begrepp samt beskriva kopplingar mellan ekonomi och människors levnadssituation samt hur ekonomiska strukturer är uppbyggda och fungerar.

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Privatekonomi och relationen mellan arbete, inkomst och konsumtion.
  Sh  4-6
 • Det offentligas ekonomi. Vad skatter är och vad kommuner, landsting och stat använder skattepengarna till.
  Sh  4-6
 • Ekonomiska villkor för barn i Sverige och i olika delar av världen. Några orsaker till, och konsekvenser av, välstånd och fattigdom.
  Sh  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven har grundläggande kunskaper om olika samhällsstrukturer.
  Sh  E 6
 • Eleven visar det genom att undersöka hur sociala, mediala, rättsliga, ekonomiska och politiska strukturer i samhället är uppbyggda och fungerar och beskriver då enkla samband inom olika samhällsstrukturer.
  Sh  E 6
 • I beskrivningarna kan eleven använda begrepp på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Sh  E 6
 • Eleven har goda kunskaper om olika samhällsstrukturer.
  Sh  C 6
 • Eleven visar det genom att undersöka hur sociala, mediala, rättsliga, ekonomiska och politiska strukturer i samhället är uppbyggda och fungerar och beskriver då förhållandevis komplexa samband inom olika samhällsstrukturer.
  Sh  C 6
 • I beskrivningarna kan eleven använda begrepp på ett relativt väl fungerande sätt.
  Sh  C 6
 • Eleven har mycket goda kunskaper om olika samhällsstrukturer.
  Sh  A 6
 • Eleven visar det genom att undersöka hur sociala, mediala, rättsliga, ekonomiska och politiska strukturer i samhället är uppbyggda och fungerar och beskriver då komplexa samband inom olika samhällsstrukturer.
  Sh  A 6
 • I beskrivningarna kan eleven använda begrepp på ett väl fungerande sätt.
  Sh  A 6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: