Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Matematik 2B

Skapad 2016-01-26 15:32 i Fajansskolan Falkenberg
Under våren kommer vi att fortsätta med matte flera gånger i veckan. Vi kommer att arbeta med laborativt material, bilder och Ipad. Vi samtalar och löser matteproblem både i grupp och enskilt. Vi spelar spel, räknar i vår mattebok, Mattesafari 2B.
Grundskola 2 Matematik
Under våren kommer vi att fortsätta med matte flera gånger i veckan. Vi kommer att arbeta med laborativt material, bilder och Ipad. Vi samtalar och löser matteproblem både i grupp och enskilt. Vi spelar spel, räknar i vår mattebok, Mattesafari 2B.

Innehåll

Syfte - förmågor och kunskaper som ska utvecklas

Din förmåga att:

förstå och använda tal upp till 1000 (ental, tiotal, hundratal och tusental)

förstå och kunna använda de olika räknesätten: addition, subtraktion, multiplikation

förstå och kunna använda almanackan

förstå och använda klockan

förstå och känna till hur man läser av temperaturen (plusgrader)

förstå och kunna olika enheter som kilo, hekto, meter, centimeter, liter och deciliter


Kopplingar till läroplan

 • Ma
  Syfte formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
 • Ma
  Syfte använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
 • Ma
  Syfte välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,

Bedömning - vad och hur

Din förmåga att:

förstå och använda tal

använda matematiska begrepp

göra beräkningar med naturliga tal

bedöma om ditt svar är rimligt

Du visar vad du kan:

genom att vara aktiv och delta på lektionerna både skriftligt och muntligt

vid skriftliga och muntliga diagnoser

Kopplingar till läroplan

 • Ma   3
  Eleven kan lösa enkla problem i elevnära situationer genom att välja och använda någon strategi med viss anpassning till problemets karaktär.
 • Ma   3
  Eleven beskriver tillvägagångssätt och ger enkla omdömen om resultatens rimlighet.
 • Ma   3
  Eleven har grundläggande kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem i vanligt förekommande sammanhang på ett i huvudsak fungerande sätt.

Undervisning och arbetsformer

Vi kommer att:

använda bilder för samtal och för att fullfölja mönster

spela spel

benämna, mäta, väga och uppskatta

lösa matteproblem i vardagen

använda laborativt material

Vi kommer att arbeta gemensamt i både helklass, gruppvis samt individuellt

Kopplingar till läroplan

 • Ma  1-3
  Taluppfattning och tals användning Naturliga tal och deras egenskaper samt hur talen kan delas upp och hur de kan användas för att ange antal och ordning
 • Ma  1-3
  Taluppfattning och tals användning Del av heltal och del av antal. Hur delarna kan benämnas och uttryckas som enkla bråk samt hur enkla bråk förhåller sig till naturliga tal.
 • Ma  1-3
  Taluppfattning och tals användning Rimlighetsbedömning i vardagliga situationer

Matriser

Ma
Bedömningsmatris för Problemlösning matematik år 1-3

Bedömningsaspekter

--->
--->
--->
--->
Förstå problemet
Individuellt
Behöver handledning för att förstå problemet
Behöver handledning med att förstå vissa delar av problemet.
Förstår problemet på egen hand.
Förstår problemet och kan förklara det.
Tillsammans med andra
Deltar inte i diskussioner men lyssnar på kamraterna.
Gör försök att delta i diskussioner.
Deltar aktivt i diskussioner.
Deltar aktivt i diskussioner och bidrar till att andra förstår.
Metodval (enskilt)
Förmåga kunna välja räknesätt/lösningsmetod för att lösa problemet
Behöver hjälp med att välja lösningsmetod.
Behöver visst stöd för att lösa problemet.
Väljer en metod som löser problemet.
Metodval (grupp)
Förmåga att hitta lösningar på problemen
Lyssnar men ger inga förslag.
Ger förslag men de passar inte alltid problemet.
Ger rimliga förslag på hur man kan lösa problemet.
Ger relevanta lösningsförslag utifrån gruppens diskussioner.
Redovisa
Muntligt
Kan redovisa med hjälp.
Kan redovisa men vissa steg i lösningen saknas.
Redovisar tydligt och förklarar alla steg i lösningen.
Skriftligt
Kan redovisa med hjälp.
Kan redovisa men vissa steg i lösningen saknas.
Redovisar tydligt och förklarar alla steg i lösningen.
Använda matematiskt symbolspråk
Använda begrepp/symboler skriftligt
Kan med hjälp använda rätt begrepp och symboler.
Använder oftast begrepp/symboler.
Använder begrepp/symboler på ett korrekt sätt.
Använda matematiskt symbolspråk
Använda begrepp/symboler muntligt
Försöker förklara med matematiska begrepp och symboler.
Använder oftast begrepp/symboler
Använder begrepp/symboler på ett korrekt sätt.
Bedöma rimlighet
Kan bedöma om svaren är rimliga med hjälp av handledning.
Kan ofta se om svaret på uppgiften är rimlig.
Kan bedöma om svaren är rimliga.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: