Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Historia, åk 5, Knappekullaskolan 2017/2018

Skapad 2016-01-26 15:36 i Knappekullaskolan Lerum
Medeltiden
Grundskola 5 Historia

Medeltiden

Innehåll

Syfte

Centralt innehåll

Kunskapskrav

 

Konkreta mål

 • Du kan skriva eller berätta om några likheter och skillnader mellan att leva nu och under medeltiden.
 • Du kan förklara varför man började bygga städer.
 • Du kan förklara varför människor t ex krigade med varandra, varför straff såg ut som de gjorde eller att vissa människor var fattiga och andra rika.
 • Du kan berätta om vilka konsekvenser det fick för människor i Sverige att kristendomen kom till Sverige.
 • Du kan namnet på några regenter och andra betydelsefulla personer på medeltiden.
 • Du kan ge exempel på vad som fortfarande finns kvar i vår tid sedan medeltiden.

 

Bedömning

Du kommer att visa att du kan genom att

 • resonera och reflektera i smågrupper och i helklass.
 • svara på instuderingsfrågor
 • svara på frågor genom skriftligt eller muntligt prov.

Abetssätt

 

Du kommer att få:

 • lyssna till föreläsningar och deltaga i diskussioner
 • läsa faktatexter tillsammans och enskilt
 • titta på film och anteckna till
 • jobba med instuderingsfrågor

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda en historisk referensram som innefattar olika tolkningar av tidsperioder, händelser, gestalter, kulturmöten och utvecklingslinjer,
  Hi
 • reflektera över sin egen och andras användning av historia i olika sammanhang och utifrån olika perspektiv, och
  Hi
 • använda historiska begrepp för att analysera hur historisk kunskap ordnas, skapas och används.
  Hi
 • Centralt innehåll
 • Nordens kulturmöten med övriga Europa och andra delar av världen genom ökad handel och migration, till exempel genom vikingatidens resor och medeltidens handelssystem.
  Hi  4-6
 • De nordiska staternas bildande.
  Hi  4-6
 • Kristendomens införande i Norden. Religionens betydelse för kulturer och stater i Sverige och de övriga nordiska länderna samt konsekvenser av dessa förändringar för olika människor och grupper.
  Hi  4-6
 • Vad arkeologiska fynd, till exempel myntskatter och fynd av föremål från andra kulturer kan berätta om kulturmöten och om likheter och skillnader i levnadsvillkor för barn, kvinnor och män.
  Hi  4-6
 • Vad begreppen förändring, likheter och skillnader, kronologi, orsak och konsekvens, källor och tolkning betyder och hur de används i historiska sammanhang.
  Hi  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven har grundläggande kunskaper om historiska förhållanden, skeenden och ge­stalter under olika tidsperioder.
  Hi  E 6
 • Eleven visar det genom att föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av samhällsförändringar och människors levnadsvillkor och handlingar.
  Hi  E 6
 • Eleven kan undersöka utvecklingslinjer inom kulturmöten, migration, politik och levnadsvillkor och beskriver då enkla sam­ band mellan olika tidsperioder.
  Hi  E 6
 • Eleven visar också hur någon av utvecklingslinjerna har påverkat vår samtid, och motiverar sitt resonemang med enkla och till viss del underbyggda hänvisningar till det förflutna.
  Hi  E 6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: