Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

NO läsåret 2015-2016 2A

Skapad 2016-01-26 15:42 i Ljungskileskolan Uddevalla
Planering för klass 2A,
Grundskola 2 NO (år 1-3)
Naturvetenskapen har sitt ursprung i människans nyfikenhet och behov av att veta mer om sig själv och sin omvärld. Kunskaper i biologi har stor betydelse för samhällsutveckling inom skilda områden som hälsa, naturbruk och miljö. Med kunskaper om naturen och människan får människan redskap för att påverka sitt eget välbefinnande, men också för att kunna bidra till en hållbar utveckling.

Innehåll

Syfte

Utveckla kunskap om biologiska sammanhang, nyfikenhet på och intresse för att veta mer om sig själva och naturen.

Utveckla förmågan att använda kunskapen i ämnet för att göra olika undersökningar och använda olika källor för att utveckla kritiskt tänkande. Vi prövar och utvecklar förståelse för naturen med hjälp av naturvetenskapliga arbetsmetoder. Vi jobbar med begrepp, modeller och teorier för att använda dem tillsammans med de undersökningar vi gör. Eleverna utvecklar förmågan att samtala om, tolka och framställa texter och olika estetiska uttryck med naturvetenskapligt innehåll för att beskriva och förklara samband i naturen, kroppen och samhället. 

 

Året runt i naturen

Vi jobbar med frukt och grönsaker, djur och natur i närområdet samt bondgården för att sortera, gruppera och artbestämma djur och växter.

Vi jobbar med rymden, (jorden, solen och månens rörelser i förhållande till varandra n och hur stjärnhimlen ser ut under året.

Material och ämnen i vår omgivning

Vi jobbar med att sortera material och föremål och deras egenskaper (flyter, sjunker, magnetiskt, ledningsförmåga och utseende. Vi tittar på olika material som människan har använt under åren, hur de är tillverkade och kan källsorteras (järn, tyg, plast och glas).

Kraft och rörelse

Lekplatsfysik. Vi jobbar med tyngdkraft, friktion och rörelse samt balans, tyngdpunkt och jämvikt som kan observeras i leken. 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda kunskaper i fysik för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör energi, teknik, miljö och samhälle,
  NO
 • genomföra systematiska undersökningar i fysik, och
  NO
 • använda fysikens begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara fysikaliska samband i naturen och samhället.
  NO
 • genomföra systematiska undersökningar i biologi, och
  NO
 • använda kunskaper i biologi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör hälsa, naturbruk och ekologisk hållbarhet,
  NO
 • använda biologins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara biologiska samband i människokroppen, naturen och samhället.
  NO
 • Centralt innehåll
 • Balans, tyngdpunkt och jämvikt som kan observeras i lek och rörelse, till exempel vid balansgång och på gungbrädor.
  NO  1-3
 • Jordens, solens och månens rörelser i förhållande till varandra. Månens olika faser. Stjärnbilder och stjärnhimlens utseende vid olika tider på året.
  NO  1-3
 • Årstidsväxlingar i naturen och hur man känner igen årstider. Djurs och växters livscykler och anpassningar till olika årstider.
  NO  1-3
 • Årstidsväxlingar i naturen och hur man känner igen årstider. Djurs och växters livscykler och anpassningar till olika årstider.
  NO  1-3
 • Djur och växter i närmiljön och hur de kan sorteras, grupperas och artbestämmas samt namn på några vanligt förekommande arter.
  NO  1-3
 • Djur och växter i närmiljön och hur de kan sorteras, grupperas och artbestämmas samt namn på några vanligt förekommande arter.
  NO  1-3
 • Tyngdkraft och friktion som kan observeras vid lek och rörelse, till exempel i gungor och rutschbanor.
  NO  1-3
 • Materials egenskaper och hur material och föremål kan sorteras efter egenskaperna utseende, magnetism, ledningsförmåga och om de flyter eller sjunker i vatten.
  NO  1-3
 • Människors användning och utveckling av olika material genom historien. Vilka material olika vardagliga föremål är tillverkade av och hur de kan källsorteras.
  NO  1-3
 • Skönlitteratur, myter och konst som handlar om naturen och människan.
  NO  1-3
 • Berättelser om äldre tiders naturvetenskap och om olika kulturers strävan att förstå och förklara fenomen i naturen.
  NO  1-3
 • Enkla fältstudier och observationer i närmiljön.
  NO  1-3
 • Enkla fältstudier och observationer i närmiljön.
  NO  1-3
 • Enkla naturvetenskapliga undersökningar.
  NO  1-3
 • Enkla naturvetenskapliga undersökningar.
  NO  1-3
 • Enkla naturvetenskapliga undersökningar.
  NO  1-3
 • Dokumentation av naturvetenskapliga undersökningar med text, bild och andra uttrycksformer, såväl med som utan digitala verktyg.
  NO  1-3
 • Dokumentation av naturvetenskapliga undersökningar med text, bild och andra uttrycksformer, såväl med som utan digitala verktyg.
  NO  1-3
 • Dokumentation av naturvetenskapliga undersökningar med text, bild och andra uttrycksformer, såväl med som utan digitala verktyg.
  NO  1-3

Matriser

NO
NO år 2 15/16

Frukt och grönsaker
• Jag känner igen och kan namnge några av våra vanligaste frukter och grönsaker. • Jag kan sortera några vanliga frukter och grönsaker. • Jag kan ge exempel på en frukt eller grönsaks livscykel.
Bondgården
• Jag kan några av våra vanligaste bondgårdsdjur (ko, gris, häst, får, höna). • Jag kan namnen på mamma, pappa och barn i de olika djurfamiljerna. • Jag kan namnen på de fyra sädesslagen och dess väg från åkern till matbordet..
Rymden
• Jag kan göra enkla observationer och dokumentera det. • Jag känner till hur solen, månen och jorden rör sig i förhållande till varandra och att det har betydelse för natt/dag samt olika årstider.
• Jag kan någon av planeterna i vårt solsystem.
• Jag känner till månens olika faser. • Jag kan observera månens olika faser och dokumentera detta.
• Jag kan berätta om några olika stjärnbilder. • Jag känner till att stjärnhimlen ser olika ut under året.
• Jag kan samtala om någon berättelse eller myt om stjärnbilder eller jordens skapelse. • Jag känner till att man förr hade vissa tankar och kunskaper om rymden och att man nu utvecklat mer kunskap om rymden.
Material och ämnen i vår omgivning
• Jag känner till några olika material och kan berätta om någon egenskap (flyter/sjunker, utseende, magnetisk, ledningsförmåga). • Jag kan berätta vad några olika föremål är gjorda av och hur de kan källsorteras. • Jag känner till att man kan tillverka tyg, glas och plast samt att man kan utvinna järn.
Kraft och rörelse
• Jag kan göra en enkel undersökning utifrån en tydlig instruktion. • Jag kan samtala om tyngkraft, friktion och jämvikt i relation till lek och rörelse.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: