Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Religion VT16

Skapad 2016-01-26 17:33 i Tallbackens Freinetskola Freinet
Vår tanke med detta arbetsområde är att jämföra dessa tre närbesläktade religioner och hitta likheter, men självklart även skillnader dem emellan. Vi kommer också samtala kring livsfrågor och etik.
Grundskola 5 Religionskunskap
Vi ska arbeta med de fem största religionerna: Islam, Judendomen, Kristendomen, Hinduism och Buddism. Vi kommer se film, läsa texter, diskutera, göra tanke kartor för att se vad som skiljer och binder samman religionerna. Vi kommer också samtala kring livsfrågor och etik samt skriva en individuell text.

Innehåll

syfte och mål

Syftet med detta arbetsområde är att eleverna ska ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att

 • analysera kristendomen, andra religioner och livsåskådningar samt olika tolkningar och bruk inom dessa,
 • analysera hur religioner påverkar och påverkas av förhållanden och skeenden i samhället,
 • reflektera över livsfrågor och sin egen och andras identitet,
 • resonera och argumentera kring moraliska frågeställningar och värderingar utifrån etiska begrepp och modeller, och

Målet med arbetsområdet är att eleverna ska

 • Känna till något om religionernas ursprung och berättelser
 • Känna till något om de olika religionernas levnadsregler (Tio guds bud, De fem pelarna, Den gyllene regeln etc)
 • Känna till något om de olika religionernas högtider och ceremonier
 • Kunna jämföra de olika religionerna och hitta likheter och skillnader

Kopplingar till läroplan

 • Re
  Syfte analysera kristendomen, andra religioner och livsåskådningar samt olika tolkningar och bruk inom dessa,
 • Re
  Syfte resonera och argumentera kring moraliska frågeställningar och värderingar utifrån etiska begrepp och modeller, och

Innehåll och arbetsformer:

Vi kommer att använda oss av boken Religion samt internet, främst so-rummet.se/ för att läsa och samtala om de olika religionerna.

Vi kommer att arbeta parallellt med de tre religionerna och då jämföra dem ”rubrik för rubrik”. Detta kommer att skrivas ned i form av tanke kartor. Detta för att kunna jämföra religionerna.

Vi kommer även att se filmer om de olika religionerna och diskutera likheter och skillnader.

Vi kommer också att arbeta i två olika grupper. En där vi tillsammans söker fakta kring religionerna samt en där vi samtalar. 

Kopplingar till läroplan

 • Re  4-6
  Religioner och andra livsåskådningar Ritualer och religiöst motiverade levnadsregler samt heliga platser och rum i kristendomen och i de andra världsreligionerna islam, judendom, hinduism och buddhism.
 • Re  4-6
  Religioner och andra livsåskådningar Centrala tankegångar bakom ritualer, levnadsregler och heliga platser i kristendomen och de andra världsreligionerna, till exempel som de uttrycks i religiösa berättelser i Bibeln och andra urkunder.

Bedömning och dokumentation:

Jag kommer under arbetets gång att skriva, samtala och diskutera runt det vi lärt oss. Jag kommer att bedöma elevernas delaktighet och visat intresse under diskussioner, muntliga förhör och även elevernas individuella text.

 

Kopplingar till läroplan

 • Re  E 6
  Eleven har grundläggande kunskaper om några heliga platser eller rum, ritualer och levnadsregler som hör till världsreligionerna och visar det genom att föra enkla resonemang om likheter och skillnader mellan några religioner.
 • Re  E 6
  Eleven visar även på enkla samband mellan konkreta religiösa uttryck och centrala tankegångar inom världsreligionerna.
 • Re  E 6
  Eleven kan föra enkla resonemang om vardagliga moraliska frågor och vad det kan innebära att göra gott.
 • Re  E 6
  Eleven kan söka information om religioner och andra livsåskådningar och använder då olika typer av källor på ett i huvudsak fungerande sätt samt för enkla resonemang om informati­nens och källornas användbarhet.

Matriser

Re
Islam, Judendomen och Kristendomen, Hinduism och Buddism

Lägre
Högre
Fakta
 • Re  4-6
 • Re  4-6
Eleven känner till några få saker om varje religion
Eleven har grundläggande kunskaper om: heliga platser eller rum, heliga skrifter, synen på gud/gudar, vad som händer efter döden samt högtider, inom de fem världsreligionerna.
Eleven har goda kunskaper om: heliga platser eller rum, heliga skrifter, synen på gud/gudar, vad som händer efter döden samt högtider, inom de fem världsreligionerna.
Eleven har mycket goda kunskaper om: heliga platser eller rum, heliga skrifter, synen på gud/gudar, vad som händer efter döden samt högtider, inom de fem världsreligionerna.
Förståelse
 • Re  4-6
 • Re  4-6
Eleven kan se något samband mellan religionerna.
Eleven visar på enkla samband mellan religionerna och gör enkla jämförelser.
Eleven för utvecklade resonemang om likheter och skillnader mellan några religioner.
Eleven för välutvecklade resonemang om likheter och skillnader mellan några religioner.
Förmåga att analysera och diskutera
 • Re  4-6
 • Re  4-6
Eleven ställer någon gång en fråga om religionerna och samtalar någon gång.
Eleven deltar i samtal och diskussioner genom att ställa frågor och framföra egna åsikter. Eleven kan föra enkla resonemang om vardagliga moraliska frågor.
Eleven deltar aktivt i samtal och diskussioner genom att ställa frågor och framföra egna åsikter på ett sätt som upprätthåller samtalet. Eleven kan föra utvecklade resonemang om vardagliga moraliska frågor.
Eleven deltar aktivt i samtal och diskussioner genom att ställa frågor och framföra egna åsikter på ett sätt som upprätthåller samtalet väl och för det vidare. Eleven kan föra välutvecklade resonemang om vardagliga moraliska frågor.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: