Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Vinklar, Trianglar, Bevis och Lutning vt16

Skapad 2016-01-26 18:37 i Förslövs skola F-9 Båstad
Planeringen tar upp vinkelbegreppet och övar den axiomatiska metoden för att resonera på trianglar till exempel bevisföring. Det diskuteras hur geometriska figurer definieras.
Grundskola 6 – 9 Matematik

Runt år 0 enligt den kristna tideräkningen började antikens greker att fundera på om det finns eviga sanningar inom matematiken och hur man vet det och Euklides utvecklar sin teknik att från några få självklara påståenden om geometriska figurer utveckla alltmer kunskap genom att resonera logiskt. Det är hans fotspår vi går i detta arbetsområdet och lyfter det till en ny nivå genom att använda koordinatsystem.

Innehåll

Syfte - förmågor från kursplanen:

 

 

Kopplingar till läroplan

 • Ma
  Syfte formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
 • Ma
  Syfte använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
 • Ma
  Syfte välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
 • Ma
  Syfte föra och följa matematiska resonemang, och
 • Ma
  Syfte använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.

Konkretisering av målen – detta visar du genom att:

 

Du visar att din förstår begreppen som vi diskuterar när du löser problem och då använder dig av dessa begrepp på ett korrekt sätt.

Du visar att du kan resonera enligt mönstret att från några få observationer och "bevisade" egenskaper själv dra slutsatser om ny egenskaper eller lösa problem hos olika enkla geometriska figurer.

Du visar att du kan kommunicera dina lösningar när du använder det speciella språk som används inom arbetsområdets geometri. 

Bedömning – dessa förmågor kommer att bedömas:

Vi kommer att bedöma din förmåga att följa och själv föra resonemang kring geometriska problem,

hur väl du använder de begrepp som diskuteras,

och din förmåga att kommunicera dina lösningar och bevis. 

Undervisning - detta kommer vi att arbeta med:

VI kommer att arbeta med egna undersökningar och reflektioner runt vinklar, trianglar och andra figurer. Vi kommer att lösa ett antal problem och successivt får alltmer kunskap om geometriska figurer. Många uppgifter kommer att kunna göras i Unikum. VI kommer att arbeta i grupper för att lära varandra och sprida enskilda elevers kunskaper och strategier. Vi kommer att diskuterade elevexempel. 

Uppgifter

 • Arbetsblad 2:9 Mäta vinklar

 • Yttervinkelsatsen

 • Skriva instruktion: Hur använder du en Gradskiva?

 • Övningsuppgifter för att räkna ut vinklar

 • Triangelegenskaper, Bevis och Vinklar

 • Övning i att använda koordinatsystem

 • Skapa en metod för att mäta Lutning - Gruppera

 • Skapa en mätningsmetod för Lutning - Elevlösning

 • Rita Båten

 • Efterdiagnos: En metod för att mäta lutning

 • Transfomera en figur

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: