Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Bollspel årskurs 6 VT 2016

Skapad 2016-01-26 19:20 i Tunaskolan Lunds för- och grundskolor
Grundskola 6 Idrott och hälsa
Lekar och spel med boll finns i många olika varianter och kan genomföras både individuellt och i olika lagkonstelationer.

Under detta arbetsområde kommer du att få mycket tid att utveckla din bollkänsla både med fötter och händer.

Innehåll

Mål

Kopplingar till läroplan

 • Idh
  Syfte röra sig allsidigt i olika fysiska sammanhang,
 • Idh
  Syfte planera, praktiskt genomföra och värdera idrott och andra fysiska aktiviteter utifrån olika synsätt på hälsa, rörelse och livsstil,
 • Idh
  Syfte förebygga risker vid fysisk aktivitet samt hantera nödsituationer på land och i vatten.

Arbetets innehåll

 

 • Teoretiska genomgångar, ex regler, tekniker och spelformer
 • Praktiska övningar, ex teknikbanor, spel
 • Utvärderande diskussioner

 

Kopplingar till läroplan

 • Idh  4-6
  Rörelse Sammansatta grundformer i kombination med gymnastikredskap och andra redskap.
 • Idh  4-6
  Rörelse Olika lekar, spel och idrotter, inomhus och utomhus, samt danser och rörelser till musik.
 • Idh  4-6
  Hälsa och livsstil Ord och begrepp för och samtal om upplevelser av olika fysiska aktiviteter och träningsformer, levnadsvanor, kroppsuppfattning och självbild.

Arbetssätt och redovisningsform

Under denna period kommer vi att arbeta med två olika bollsporter. Övningar och spel anpassas utifrån elevernas kunskapsnivå. Arbetet kommer att ske både individuellt och i lag.

 • Ni kommer att ges möjlighet till att utveckla era tekniska färdigheter genom bollbehandlingsövningar samt passnings- och skottövningar.
 • Under lektionerna så kommer vi att gå igenom regler/spelstrategier samt diskutera uppträdande/ hänsynstagande.

Bedömning

Bedömningen sker fortlöpande under lektionerna. Du kommer att bli bedömd utifrån din:

 • Förmåga att delta och samspela med dina lagkamrater
 • Förmåga att utföra tekniska färdigheter med boll

Kopplingar till läroplan

 • Idh  E 6
  Eleven kan delta i lekar, spel och idrotter som innefattar sammansatta motoriska grundformer i olika miljöer och varierar och anpassar sina rörelser till viss del till aktiviteten.
 • Idh  C 6
  Eleven kan delta i lekar, spel och idrotter som innefattar sammansatta motoriska grundformer i olika miljöer och varierar och anpassar sina rörelser relativt väl till aktiviteten.
 • Idh  A 6
  Eleven kan delta i lekar, spel och idrotter som innefattar sammansatta motoriska grundformer i olika miljöer och varierar och anpassar sina rörelser väl till aktiviteten.

Matriser

Idh
Bollspel åk 6 VT 2014

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Volleyboll & Innebandy
Du kan passa, ta emot passningar, skjuta samt dribbla med viss kontroll under övningar och spel i ett lugnt tempo.
Du kan passa, ta emot passningar, skjuta samt dribbla under övningar och spel med relativt god kontroll även i ett högre tempo.
Du kan passa, ta emot passningar, skjuta samt dribbla med god kontroll i ett högt tempo. Du deltar aktivt och söker efter lösningar på planen så som väggspel, avledande löpningar och överlappar.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: