Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Här bor vi - vår närmiljö

Skapad 2016-01-26 19:35 i Förskolan Tomtberga Östhammar
Vi har valt att upptäcka närmiljön tillsammans med barnen. Något som intresserar barnen mycket är var de själva och kamraterna bor, och vi kommer att promenera till deras hem så att barnen får visa var de bor.
Förskola
Vi kommer att besöka varje barns hem.

Innehåll

BAKGRUND

Utifrån vår likabehandlingsplan jobbar vi med Lika- olika. 

Ett barn i gruppen har vid flera tillfällen fört fram önskemål om att alla ska gå och titta på hans nybyggda hus, och då tog vi en promenad och uppfyllde hans önskan. Barnen tyckte det var intressant och alla vill nu visa var de bor.

Kopplingar till läroplan

 • Lpfö98 Rev. 2016
  Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar förståelse för att alla människor har lika värde oberoende av social bakgrund och oavsett kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning eller funktionsnedsättning, och
 • Lpfö98 Rev. 2016
  Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin identitet och känner trygghet i den,
 • Lpfö98 Rev. 2016
  Förskollärare ska ansvara för att arbetet i barngruppen genomförs så att barnen ges goda förutsättningar att bygga upp varaktiga relationer och känna sig trygga i gruppen,
 • Lpfö98 Rev. 2016
  Arbetslaget ska ge barn möjlighet att utveckla sin förmåga att kommunicera, dokumentera och förmedla upplevelser, erfarenheter, idéer och tankegångar med hjälp av ord, konkret material och bild samt estetiska och andra uttrycksformer,
 • Lpfö98 Rev. 2016
  Arbetslaget ska ge barn möjlighet att lära känna sin närmiljö och de funktioner som har betydelse för det dagliga livet samt få bekanta sig med det lokala kulturlivet.

MÅL

Vi vill stärka barnens identitet och ställning i gruppen och vi vill att barnen skall få kännedom om sin närmiljö. Barnen får kunskap om olika familje-konstellationer, lär sig begrepp som lägenhet, villa, flerfamiljshus. Matematik som avstånd, längd och olika former bla formerna på vägskyltarna vi passera och vad de betyder. På våra promenader upptäcker vi var andra byggnader finns och innehåller i vår närmiljö som skolor, busstation, vattentorn som inspirerar till utmanande samtal.

METOD - GENOMFÖRANDE

Hela barngruppen går promenader i området för att se var varje barn bor. Vi fotograferar barnet utanför dess hem. De barn som bor nära varandra kan vi besöka vid samma tillfälle om tiden medger. De barn som bor längre bort än på promenadavstånd får låna hem kameran och fotografera sig och sitt hus. Vi ska också se hur fröknarna bor, deras hus ska också fotograferas.

 

DOKUMENTATION

Utifrån de foton vi tagit får varje barn berätta om sin familj. En pedagog skriver ner deras egna ord.

 

UTVÄRDERING - UPPFÖLJNING

Vi utvärderar på våra avdelningsplaneringar och diskuterar hur vi skall gå vidare.

Barnen får reflektera kring fotografierna genom att rita/måla sin familj och sitt hus.

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: