Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Matematik

Skapad 2016-01-26 22:23 i Grundsärskolan Västervång 5-10 Trelleborg
Grundsärskola 7 – 9 Matematik
...

Innehåll

Avsnitt 1

Matriser

Ma
Kunskapskrav Matematik år 9

Problemlösning

Kunskapskrav för betyget E
Kunskapskrav för betyget C
Kunskapskrav för betyget A
Ny nivGenomfört arbetsområdeå
Eleven kan **medverka** i att lösa problem i vardagliga situationer och anger egna förslag till lösningar.
Eleven kan lösa problem i vardagliga situationer på ett **delvis fungerande** sätt.
Eleven kan lösa problem i vardagliga situationer på ett **väl fungerande** sätt.

Taluppfattning och tals användning

Kunskapskrav för betyget E
Kunskapskrav för betyget C
Kunskapskrav för betyget A
Ny nivGenomfört arbetsområdeå
Eleven kan läsa, skriva och storleksordna naturliga tal mellan 1 och 100.
Eleven kan läsa, skriva och storleksordna naturliga tal.
Eleven kan läsa, skriva och storleksordna naturliga tal.
Dessutom beräknar och löser eleven additions­ och subtraktionsuppgifter inom talom­rådet 1–10 med hjälp av konkret material, digital teknik, huvudräkning eller skriftliga räknemetoder samt **medverkar** i att visa och uttrycka multiplikation och division.
Dessutom beräknar och löser eleven additions-, subtraktions-, multiplikations- och divisions-uppgifter på ett **delvis fungerande** sätt med hjälp av konkret material, digital teknik, huvudräkning och skriftliga räknemetoder.
Dessutom beräknar och löser eleven additions-, subtraktions-, multiplikations- och divisionsuppgifter på ett **väl fungerande** sätt med hjälp av konkret material, digital teknik, huvudräkning och skriftliga räknemetoder.
Eleven kan också **medverka** i att avläsa och hämta matematisk information från olika källor.
Eleven kan också på ett **delvis fungerande** sätt avläsa och hämta matematisk information från olika källor.
Eleven kan också på ett **väl fungerande** sätt avläsa och hämta matematisk information från olika källor.
Eleven **bidrar** också till omdömen om rimlighet i egna och andras beräkningar och lösningar.
Eleven ger också **enkla** omdömen om rimlighet i egna och andras beräkningar och lösningar.
Eleven ger också **välutvecklade** omdömen om rimlighet i egna och andras beräkningar och lösningar.

Tid och pengar

Kunskapskrav för betyget E
Kunskapskrav för betyget C
Kunskapskrav för betyget A
Ny nivGenomfört arbetsområdeå
Eleven kan **bidra** till resonemang om rimlighet när det gäller priser, mängder, tider och annan matematisk information.
Eleven kan föra **enkla** och till **viss del underbyggda** resonemang om rimlighet när det gäller priser, mängder, tider och annan matematisk information.
Eleven kan föra **välutvecklade** och **väl underbyggda** resonemang om rimlighet när det gäller priser, mängder, tider och annan matematisk information.

Sannolikhet och statistik

Kunskapskrav för betyget E
Kunskapskrav för betyget C
Kunskapskrav för betyget A
Ny nivGenomfört arbetsområdeå
Eleven **bidrar** till att beskriva informationen i tabeller och diagram.
Eleven beskriver informationen i tabeller och diagram på ett **delvis ändamålsenligt** sätt.
Eleven beskriver informationen i tabeller och diagram på ett **ändamålsenligt** sätt.

Geometri

Kunskapskrav för betyget E
Kunskapskrav för betyget C
Kunskapskrav för betyget A
Ny nivGenomfört arbetsområdeå
Eleven uppskattar, mäter och avläser sträckor, massor och volymer och **bidrar** till att storleksordna enheterna.
Eleven uppskattar, mäter och avläser sträckor, massor och volymer och storleksordnar enheterna med **viss säkerhet**.
Eleven uppskattar, mäter och avläser sträckor, massor och volymer och storleksordnar enheterna med **säkerhet**.

Ämnesspecifika begrepp

Kunskapskrav för betyget E
Kunskapskrav för betyget C
Kunskapskrav för betyget A
Ny nivGenomfört arbetsområdeå
Eleven kan använda **några** ämnesspecifika ord, begrepp och symboler i resonemang om matematik, i egna frågor och vid bidrag till omdömen om olika arbetsprocesser
Eleven kan använda **många** ämnesspecifika ord, begrepp och symboler på ett **delvis ändamålsenligt** sätt i resonemang om matematik, i egna frågor och i enkla omdömen om olika arbetsprocesser.
Eleven kan använda **många** ämnesspecifika ord, begrepp och symboler på ett **ändamålsenligt** sätt i resonemang om matematik, i egna frågor och i välutvecklade omdömen om olika arbetsprocesser.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: