Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Individer och gemenskaper åk 6

Skapad 2016-01-26 22:54 i Öjersjö Brunn Partille
Grundskola 6 Samhällskunskap
...

Innehåll

Syftet med området

Undervisningen i samhällskunskap ska syfta till att du utvecklar kunska­per om hur individen och samhället påverkar varandra. 

Undervisningen ska ge eleverna förutsättningar att se samhällsfrågor ur olika per­spektiv. På så sätt ska du utveckla förståelse för dina egna och andra människors levnadsvillkor, betydelsen av jämställdhet, hur olika intressen och åsikter uppstår och kommer till uttryck och hur olika aktörer försöker påverka samhällsutvecklingen.

Kopplingar till läroplan

 • Sh
  Syfte reflektera över hur individer och samhällen formas, förändras och samverkar,
 • Sh
  Syfte uttrycka och värdera olika ståndpunkter i till exempel aktuella samhällsfrågor och argumentera utifrån fakta, värderingar och olika perspektiv,
 • Sh
  Syfte reflektera över mänskliga rättigheter samt demokratiska värden, principer, arbetssätt och beslutsprocesser.

Centralt innehåll

Arbetssätt

Arbetet med individer och gemenskaper kommer att pågå i ca sex veckor. Vi kommer att se film, ha genomgångar, diskussioner samt en del egen inläsning.
 

Kunskapskrav och bedömning

Kopplingar till läroplan

 • Sh  E 6
  I beskrivningarna kan eleven använda begrepp på ett i huvudsak fungerande sätt.
 • Sh  E 6
  Eleven värderar och uttrycker olika ståndpunkter i elevnära samhällsfrågor med enkla resonemang och till viss del underbyggda argument.
 • Sh  E 6
  Eleven redogör för innebörden av de mänskliga rättigheterna och barnets rättigheter och ger exempel på vad rättigheterna kan betyda för barn i olika delar av världen.

Uppgifter

 • Frågor Billy Elliot

 • Frågor Billy Elliot

Matriser

Sh
Världens religioner

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Resonera
Eleven kan föra enkla resonemang om hur individer och samhällen påverkas av och påverkar varandra och ...
Eleven kan föra relativt väl utvecklade resonemang om hur individer och samhällen påverkas av och påverkar varandra och...
Eleven kan föra välutvecklade och nyanserade resonemang om hur individer och samhällen påverkas av och påverkar varandra och...
Beskriva samband
...beskriver då enkla samband mellan olika faktorer som har betydelse för individers möjligheter att påverka sin egen och andras livssituation.
...beskriver då förhållandevis komplexa samband mellan olika faktorer som har betydelse för individers möjligheter att påverka sin egen och andras livssituation.
...beskriver då komplexa samband mellan olika faktorer som har betydelse för individers möjligheter att påverka sin egen och andras livssituation.
Värdera
Uttrycka ståndpunkter i olika frågor
Eleven värderar och uttrycker olika ståndpunkter i några samhällsfrågor med enkla resonemang och till viss del underbyggda argument och kan då i viss utsträckning växla mellan olika perspektiv.
Eleven värderar och uttrycker olika ståndpunkter i några samhällsfrågor med utvecklade resonemang och relativt väl underbyggda argument och kan då i förhållandevis stor utsträckning växla mellan olika perspektiv.
Eleven värderar och uttrycker olika ståndpunkter i några samhällsfrågor med välutvecklade resonemang och väl underbyggda argument och kan då i stor utsträckning växla mellan olika perspektiv.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: