Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Modersmål i BKS veckor10-18 vt 16

Skapad 2016-01-27 09:01 i Språkcentrum Mölndal Mölndals Stad
Projekt TALA, Lyssna, samtala och diskutera, berätta, återberätta, hålla föredrag, konstruktiv kritik till en talare.
Grundskola F – 9 Modersmål

Pedagogisk planering för elever som studerar ämnet modersmål i Mölndals Stad

Innehåll

Arbetsområde

Projekt TALA

Lyssna, samtala och diskutera, berätta, återberätta, hålla föredrag, konstruktiv kritik till en talare, resonera och argumentera.

TEMA: Nyheter, årstider och klimatförändringar, kultur och samhälle.

 

 

Syfte och centralt innehåll från kursplanen i Modersmål

Kopplingar till läroplan

*   Ml 1-3 - Tala, lyssna, samtala, Muntligt berättande för olika mottagare.

*   Ml 4-6 - Tala, lyssna och samtala Muntliga presentationer för olika mottagare.

*   Ml 7-9 - Tala, lyssna och samtala muntliga presentationer och muntligt

                  berättande för olika mottagare. Anpassning av språk, innehåll och

                  disposition efter syfte och mottagare.

 

 

 

Konkretiserade mål för eleven

Du ska kunna uppfatta innehållet i det du hör och lyssnar

Du ska kunna prata på olika sätt beroende på vem du pratar med

Du ska kunna samarbeta när du samtalar

Du ska kunna uttrycka dig tydligt och lugnt när du diskuterar

Du ska kunna tala inför en klass när du håller föredrag

Du ska kunna ge den som talar konstruktiv kritik (om vad den som talar gjorde bra, men du ger även synpunkter på sådant som kan förbättras) 

Undervisning och arbetsmetoder

I undervisningen kommer vi att gå igenom...

 

* vad behövs för att kommunikationen ska fungera (att vi vill prata med varandra, att vi är ärliga mot varandra, att vi ger andra en chans att prata)

* envägs- och tvåvägskommunikation

* olika sätt att prata

* konsten att lyssna och höra

* att vara en god lyssnare

* positiv och negativ kritik till en talare

*regler för att kommunicera via chat och sms

I undervisningen kommer vi att använda olika metoder:

* skärmövningar

* problemlösningar

*rollspel

*gruppövningar

*helklassövningar

*gåthistorier

 

 

Eleven har uppnått målen när...

Du är godkänd när du kan visa...

* att du lyssnar aktivt och koncentrerat

* att du är uppmärksam på vad som händer runt omkring dig

* att du förstår vad som sägs och - om du inte förstår - våga fråga

* att du försöker förstå känslorna som finns bakom det som sägs

* att du undviker att alltför snabbt säga vad du själv tycker

* att du uppmuntrar den som talar genom att nicka eller på annat sätt visa att du är intresserad

* att du berättar och återberättar

* att du gör muntliga presentationer

*  att du ger konstruktiv kritik

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: