Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Litteratursamtal

Skapad 2016-01-27 09:27 i 0 Modersmålsenheten Trollhättan
Vi arbetar med en läsande klass och tränar på olika läsfförståelsestrategier.
Grundskola 3 Svenska Svenska som andraspråk
Vi arbetar med spågumman som förutspår, reportern som ställer frågor om innehållet i texten , konstnären som skapar inre bilder, cowboyen som fångar upp viktiga ord och sammanfattar och detektiven som utreder svåra ord.

Innehåll

Avsnitt 1

Matriser

Sv SvA
Litteratursamtal

 • Sv   3   Eleven kan samtala om elevnära frågor och ämnen genom att ställa frågor, ge kommentarer och framföra egna åsikter.
 • SvA   formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
 • SvA   3   I samtalen ställer eleven frågor, ger kommentarer och framför egna åsikter.
 • SvA   3   Vid samtal använder eleven i huvudsak fungerande språkliga strategier för att göra sig förstådd.
Detta vill jag göra bättre nästa gång.
Att tala
Jag sa ingenting
Jag pratade lite.
Jag pratade mycket.
Jag pratade mycket och höll mig till ämnet.

 • Sv  1-3   Att lyssna och återberätta i olika samtalssituationer.
 • Sv   3   Dessutom kan eleven föra enkla resonemang om tydligt framträdande budskap i texterna och relatera detta till egna erfarenheter.
 • SvA   3   I samtalen ställer eleven frågor, ger kommentarer och framför egna åsikter.
Detta vill jag göra bättre nästa gång.
Att lyssna
Jag lyssnade inte på de andra.
Jag lyssnade på de andra ibland.
Jag lyssnade på de andra hela tiden.
Jag. lyssnade på de andra hela tiden och ställde följdfrågor.

 • Sv  1-3   Lässtrategier för att förstå och tolka texter samt för att anpassa läsningen efter textens form och innehåll.
 • Sv   3   Eleven kan läsa bekanta och elevnära texter med flyt genom att använda lässtrategier på ett i huvudsak fungerande sätt.
 • Sv   3   Genom att kommentera och återge några för eleven viktiga delar av innehållet på ett enkelt sätt visar eleven grundläggande läsförståelse.
 • SvA   3   Eleven kan läsa bekanta och elevnära texter med flyt genom att använda lässtrategier på ett i huvudsak fungerande sätt.
 • SvA   3   Genom att kommentera och återge några för eleven viktiga delar av innehållet på ett enkelt sätt visar eleven grundläggande läsförståelse.
Detta vill jag göra bättre nästa gång.
Att använda läsförståelsestrategier.
Jag använde inte någon strategi.
Jag använde bara min egen strategi.
Jag använde några strategier.
Jag använde alla fem strategierna.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: