Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Skrivprojektet Djuraffären, SvA

Skapad 2016-01-27 09:42 i Östratornskolan F-6 Lunds för- och grundskolor
Skrivprojektet "Djuraffären" låter eleverna skriva olika typer av texter inom en sammanhållen ramberättelse. Det går även bra att koppla in bildämnet i projektet.
Grundskola 4 Svenska som andraspråk
I skrivprojektet "Djuraffären" får ni skriva olika typer av texter med koppling till din alldeles egna djuraffär. Arbetet består av tio kapitel som i slutet kommer byggas ihop till en bok.

Innehåll

Syfte

I arbetet med skrivprojektet "Djuraffären" ska eleverna få utveckla sin förmåga att skriva olika typer av texter och anpassa språket efter syfte och sammanhang. 

Centralt innehåll från kursplanen

Följande centrala innehåll från kursplanen i svenska som andraspråk kommer att behandlas inom skrivprojektet:

Kopplingar till läroplan

 • SvA  4-6
  Läsa och skriva Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
 • SvA  4-6
  Läsa och skriva Olika sätt att bearbeta egna och gemensamma texter till innehåll och form. Hur man ger och tar emot respons på texter.
 • SvA  4-6
  Läsa och skriva Handstil samt att skriva, disponera och redigera texter för hand och med hjälp av digitala verktyg.
 • SvA  4-6
  Läsa och skriva Språkets struktur med meningsbyggnad, huvudsatser, bisatser, stavningsregler, skiljetecken, ords böjningsformer och ordklasser. Textuppbyggnad med hjälp av sambandsord.
 • SvA  4-6
  Berättande texter och sakprosatexter Beskrivande, förklarande, instruerande och argumenterande texter, till exempel faktatexter, arbetsbeskrivningar, reklam och insändare. Texternas innehåll, uppbyggnad, typiska språkliga drag samt deras ord och begrepp.
 • SvA  4-6
  Berättande texter och sakprosatexter Texter som kombinerar ord, bild och ljud, till exempel webbtexter, spel och tv-program. Texternas innehåll, uppbyggnad och typiska språkliga drag.
 • SvA  4-6
  Språkbruk Språkliga strategier för att minnas och lära, till exempel tankekartor och stödord.
 • SvA  4-6
  Språkbruk Ord, symboler och begrepp som används för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter. Ords och begrepps nyanser och värdeladdning.
 • SvA  4-6
  Språkbruk Ord och begrepp i skolans ämnen och i vardagsspråk. Synonymer och motsatsord.
 • SvA  4-6
  Språkbruk Skillnader i språkanvändning beroende på vem man skriver till och med vilket syfte, till exempel skillnader mellan att skriva ett personligt sms, ett inlägg i sociala medier och att skriva en faktatext.

Mål

Efter avlutat skrivprojekt ska eleven kunna:

 • skriva texter där innehållet är tydligt för läsaren.
 • behärska stavningsregler och skiljetecken.
 • skriva dialoger.
 • dela in en text i stycken.
 • bearbeta texter utifrån respons.
 • använda sig av en tankekarta för att planera en text.
 • följa en röd tråd.
 • följa en arbetsgång.
 • göra olika typer av beskrivningar.
 • variera och anpassa ordvalet.

Matriser

SvA
Skrivprojektet Djuraffären

Bedömningsmatris till skrivprojektet "Djuraffären"

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Tydlighet
Du kan skriva olika slags texter med ganska tydligt innehåll.
Du kan skriva olika slags texter med tydligt innehåll.
Du kan skriva olika slags texter med mycket tydligt innehåll.
Uppbyggnad
Början - mitt - slut Inledning - huvuddel - avslutning
Dina texter är uppbyggda på ett ganska bra sätt.
Dina texter är uppbyggda på ett bra sätt.
Dina texter är uppbyggda på ett mycket bra sätt.
Språklig variation
T.ex: Du börjar dina meningar på olika sätt. Du använder synonymer.
Ditt språk är ganska varierat.
Ditt språk är varierat.
Ditt språk är mycket varierat.
Stavning
Du kan på ett ganska bra sätt använda viktiga regler för hur man skriver och stavar.
Du kan på ett bra sätt använda viktiga regler för hur man skriver och stavar.
Du kan på ett mycket bra sätt använda viktiga regler för hur man skriver och stavar.
Skiljetecken
Hur och när du sätter ut skiljetecken i dina texter.
Du kan på ett ganska bra sätt använda viktiga regler för hur man använder skiljetecken.
Du kan på ett bra sätt använda viktiga regler för hur man använder skiljetecken.
Du kan på ett mycket bra sätt använda viktiga regler för hur man använder skiljetecken.
Berättande texter, beskrivningar
T.ex. personbeskrivningar och miljöbeskrivningar.
Du kan skriva berättande texter med enkla beskrivningar.
Du kan skriva berättande texter med utvecklade beskrivningar.
Du kan skriva berättande texter med välutvecklade beskrivningar.
Berättande texter, handling
Du kan skriva berättande texter med enkel handling.
Du kan skriva berättande texter med utvecklad handling.
Du kan skriva berättande texter med välutvecklad handling.
Illustrationer
Du kan på ett ganska bra sätt använda bilder eller andra konstnärliga uttryck tillsammans med dina texter för att göra budskapen starkare och mer levande.
Du kan på ett bra sätt använda bilder eller andra konstnärliga uttryck tillsammans med dina texter för att göra budskapen starkare och mer levande.
Du kan på ett mycket bra sätt använda bilder eller andra konstnärliga uttryck tillsammans med dina texter för att göra budskapen starkare och mer levande.
Ge respons
T.ex. med hjälp av modellen "2 stjärnor och 1 önskan".
Du kan ge enkla omdömen om innehållet i texter.
Du kan ge utvecklade omdömen om innehållet i texter.
Du kan ge välutvecklade omdömen om innehållet i texter.
Ta emot respons och bearbeta texter
Du förbättrar dina texter med hjälp av omdömen på ett ganska bra sätt.
Du förbättrar dina texter med hjälp av omdömen på ett bra sätt.
Du förbättrar dina texter med hjälp av omdömen på ett bra sätt.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: