Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

TURKISKA PEDAGOGISK PLANERING VT 2016

Skapad 2016-01-27 10:15 i Modersmålsskolan Helsingborg
Eleven ska jobba med bildböcker, lära sig skriva och uttala bokstäver
Grundskola F – 3 Modersmål
Vi ska arbeta med turkiska texter hela terminen.

Rita olika mönster för att lära sig skriva fina bokstäver.

Innehåll

Mål


Eleven ska försöka skriva tydligt och läsbart.

Eleven ska lära sig turkiska bokstäver .

Eleven ska lära sig  att skriva olika  streckade linjer och former.

Kopplingar till läroplan

 • Ml
  Syfte formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
 • Ml
  Syfte anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
 • Ml  1-3
  Läsa och skriva Läsriktning och skrivteckens form och ljud i jämförelse med svenska.
 • Ml  1-3
  Tala, lyssna och samtala Uttal, betoning och satsmelodi och uttalets betydelse för att göra sig förstådd. Modersmålets uttal i jämförelse med svenskans.
 • Ml  1-3
  Berättande texter och sakprosatexter Rim, ramsor och gåtor ur modersmålets tradition.
 • Ml  E 6
  Eleven kan läsa elevnära och åldersanpassade texter för barn och ungdomar med visst flyt genom att, på ett i huvudsak fungerande sätt, välja och använda lässtrategier.

syfte

Syftet med arbeta är att eleven ska bli medveten om hur bokstäverna i alfabetet uttalas.

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: