Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Kul på hjul! Åk: 4

Skapad 2016-01-27 11:20 i Söderskolan Falkenberg
I det här projektet får eleverna skapa ganska fritt något som skall ha hjul. Det finns några fasta moment som eleverna skall träna sig på.
Grundskola 4 Slöjd
I det här projektet får eleverna skapa ganska fritt något som skall ha hjul. Det finns några fasta moment som eleverna skall träna sig på. Bl.a kommer de få lära sig att använda pelarborren.

Innehåll

Syfte - förmågor och kunskaper som ska utvecklas

Kunskaper som kommer att utvecklas är:

 • Följa en muntlig instruktion
 • Göra en ritning
 • Formge (utseende eller funktion)
 • Tillverka en mall
 • Såga
 • Bearbetning (rasp, fil, sandpapper)
 • Borra
 • Ytbehandla
 • Utvärdera sitt arbete

 

Kopplingar till läroplan

 • Sl
  Syfte formge och framställa föremål i olika material med hjälp av lämpliga redskap, verktyg och hantverkstekniker,
 • Sl
  Syfte tolka slöjdföremåls estetiska och kulturella uttryck.
 • Sl  4-6
  Slöjdens material, redskap och hantverkstekniker Handverktyg, redskap och maskiner, hur de benämns och hur de används på ett säkert och ändamålsenligt sätt.
 • Sl  4-6
  Slöjdens material, redskap och hantverkstekniker Några former av hantverkstekniker, till exempel virkning och urholkning. Begrepp som används i samband med de olika teknikerna.
 • Sl  4-6
  Slöjdens material, redskap och hantverkstekniker Två- och tredimensionella skisser, modeller, mönster och arbetsbeskrivningar, såväl med som utan digitala verktyg. Hur de kan läsas, följas och kopplas till matematiska beräkningar.
 • Sl  4-6
  Slöjdens arbetsprocesser Slöjdarbetets olika delar: idéutveckling, överväganden, framställning och värdering av arbetsprocessen. Hur delarna i arbetsprocessen samverkar till en helhet.
 • Sl  4-6
  Slöjdens arbetsprocesser Dokumentation av arbetsprocessen i ord och bild, såväl med som utan digitala verktyg.
 • Sl  4-6
  Slöjdens estetiska och kulturella uttrycksformer Hantverk och slöjdtraditioner från olika kulturer som inspirationskällor och förebilder för egna idéer och skapande.
 • Sl  4-6
  Slöjdens estetiska och kulturella uttrycksformer Hur olika kombinationer av färg, form och material påverkar slöjdföremåls estetiska uttryck.

Bedömning - vad och hur

Bedömning kommer att ske i din process från idé till färdig produkt, hur du använder verktygen och följer instruktioner och avslutas i en utvärdering av ditt arbete.

Undervisning och arbetsformer

Vi kommer ha kortare genomgångar och eget arbete med handledning av läraren.

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: