Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Ekonomi 2016

Skapad 2016-01-27 11:39 i Österslättsskolan Karlshamn
Ett arbete om samhällsekonomi nationellt och globalt och hur den påverkar vårt sätt att få en hållbar utveckling
Grundskola 9 Geografi Samhällskunskap

När du är klar med arbetsområdet ska du behärska grundläggande ekonomiska och geografiska ord och begrepp, förstå hur olika ekonomiska system fungerar. Du ska ha kunskaper om hur vårt sätt att leva får konsekvenser för miljön och hur den påverkar en hållbar utveckling.

Innehåll

Syfte

Kopplingar till läroplan

 • Ge  7-9
  Livsmiljöer Var olika varor och tjänster produceras och konsumeras samt hur varor transporteras. Hur människors försörjning och handelsmönster har förändrats över tid.
 • Ge  7-9
  Geografins metoder, begrepp och arbetssätt Centrala ord och begrepp som behövs för att kunna läsa, skriva och samtala om geografi.
 • Ge  7-9
  Miljö, människor och hållbarhetsfrågor Intressekonflikter om naturresurser, till exempel om tillgång till vatten och mark.
 • Sh  7-9
  Samhällsresurser och fördelning Hur hushållens, företagens och det offentligas ekonomi hänger samman. Orsaker till förändringar i samhällsekonomin och vilka effekter de kan få för individer och grupper.
 • Sh  7-9
  Samhällsresurser och fördelning Hur länders och regioners ekonomier hänger samman och hur olika regioners ekonomier förändras i en globaliserad värld.

Centralt innehåll

Kopplingar till läroplan

 • Ge  7-9
  Livsmiljöer Var olika varor och tjänster produceras och konsumeras samt hur varor transporteras. Hur människors försörjning och handelsmönster har förändrats över tid.
 • Ge  7-9
  Geografins metoder, begrepp och arbetssätt Centrala ord och begrepp som behövs för att kunna läsa, skriva och samtala om geografi.
 • Ge  7-9
  Miljö, människor och hållbarhetsfrågor Intressekonflikter om naturresurser, till exempel om tillgång till vatten och mark.

Konkretisering

Undervisning/arbetssätt

Du kommer att med hjälp av föreläsningar, eget arbete med ord och begrepp, filmer, diagnosuppgifter och gruppdiskussioner få sätta dig in i ett antal komplicerade aktuella frågor och dilemman. 

Du kommer att så länge du vill kunna förändra, utveckla och förbättra dina svar och dina resonemang på diagnoserna.

Bedömning

Dina kunskaper kommer att bedömas dels muntligt under lektionerna och i gruppdiskussionerna samt genom olika diagnosuppgifter under arbetets gång. 

Matriser

Sh Ge
Matris för arbetsområdet om ekonomi nationellt och globalt

På väg mot målen
Kvalitetsnivå 1
Kvalitetsnivå 2
Kvalitetsnivå 3
Ämneskunskaper
Har ämneskunskaper om samhällsekonomi och geografi som är
För fragmenterade eller bristfälliga
Grundläggande
Goda
Mycket goda
Samband
Kan med hjälp av ämneskunskaper se och beskriver samband
Kan inte se och beskriva samband på egen hand
Kan se och beskriva enkla samband
Kan se och beskriva förhållandevis komplexa samband
Kan se och beskriva komplexa samband
Resonemang
För resonemang med hjälp av ämneskunskaper
Förmågan att föra egna resonemang saknas helt eller delvis eller resonemangen är inte underbyggda
Kan föra enkla och till viss del underbyggda resonemang
Kan föra relativt utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang
Kan föra välutvecklade, nyanserade och väl underbyggda resonemang
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: