Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Gamla Testamentet år 4

Skapad 2016-01-27 11:57 i Rydebäcksskolan Helsingborg
Ämnet religion presenteras och vi funderar över vad det innebär.Ett arbetsområde kring några av de gamla berättelserna i GT.
Grundskola 4 Religionskunskap SO (år 1-3)
Tillsammans ska vi läsa om berättelserna i Gamla testamentet i Bibeln.

Vi ska fundera och diskutera kring hur dessa gamla berättelser påverkar oss människor än idag.

Innehåll

Syfte med undervisningen

Genom undervisningen i ämnet religion ska eleverna sammanfattningsvis ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att förstå:

 • några av de gamla berättelserna i Gamla testamentet
 • bibeln som urkund
 • hur religionen påverkar oss idag, både som människa och i samhället

Kopplingar till läroplan

 • Re
  Syfte analysera hur religioner påverkar och påverkas av förhållanden och skeenden i samhället,
 • Re
  Syfte resonera och argumentera kring moraliska frågeställningar och värderingar utifrån etiska begrepp och modeller, och

Det här ska vi göra

 

 • Fundera och reflektera enskilt och i grupp över vad ämnet religion är, och vad religion hade för betydelse förr och idag.
 • Titta på filmatiserade berättelser ur GT och diskutera filmernas innehåll.
 • Dramatisera berättelser från GT
 • Arbeta enskilt och i grupp med religionsboken.

Kopplingar till läroplan

 • Re  4-6
  Religioner och andra livsåskådningar Centrala tankegångar bakom ritualer, levnadsregler och heliga platser i kristendomen och de andra världsreligionerna, till exempel som de uttrycks i religiösa berättelser i Bibeln och andra urkunder.
 • Re  4-6
  Religioner och andra livsåskådningar Begreppen religion och livsåskådning.
 • Re  4-6
  Religion och samhälle Kristendomens betydelse för värderingar och kultur i det svenska samhället förr och nu. Kristna högtider och traditioner med koppling till kyrkoåret, till exempel sånger och psalmer.

Det här ska vi bedöma

 

Din förmåga att:

 • Diskutera och analysera det vi ser i filmerna
 • Föra enkla resonemang om frågor rörande berättelserna i Gamla Testamentet
 • Göra enkla jämförelser mellan kristendomens betydelse för svensk kultur och samhällsliv förr och nu

 

Kopplingar till läroplan

 • Re  E 6
  Eleven har grundläggande kunskaper om några heliga platser eller rum, ritualer och levnadsregler som hör till världsreligionerna och visar det genom att föra enkla resonemang om likheter och skillnader mellan några religioner.
 • Re  E 6
  Eleven kan redogöra för några kristna högtider och traditioner och göra enkla jämförelser mellan kristendomens betydelse för svenskt kultur­ och sam­hällsliv förr och nu.
 • Re  E 6
  Eleven kan också föra enkla resonemang om hur livsfrågor skildras i olika sammanhang och vad religioner och andra livsåskådningar kan betyda för olika människor på ett sätt som till viss del för resonemanget framåt.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: