Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Matematik-Tal

Skapad 2016-01-27 13:02 i KSU Värpinge Lunds för- och grundskolor
En förenklad och sammanfattad lektionsbeskrivning av arbetsområdet tal.
Grundskola 9 Matematik

Arbetsområdet tal innefattar delområdena tal, delbarhet, negativa tal, tal i potens, tiopotenser, kvadrattal och kvadratrot. Du kommer att träna dina färdigheter genom att räkna i boken "Matte Direkt: Träningshäfte 9:1" som har ett förenklad och förkortad innehåll. Utöver arbetsboken så kommer vi ha muntliga genomgångar, räkna exempeluppgifter på tavlan tillsammans och göra praktiska exempel då det lämpar sig.

Innehåll

Arbetsprocessen

Du kommer under några veckor arbeta med arbetsområdet tal. Tanken är att vi vid varje nytt lektionspass påbörjar ett nytt delområde om det föregående delområdet är avklarat. Sista veckan så repeterar vi delområdena för att ytterligare befästa kunskapen och sen avslutas arbetsområdet med ett test där vi kan se vilka delområden som du behärskar och om du behöver träna mer på något moment.


Lektion1: Tal
Lektion2: Delbarhet
Lektion3: Mer om delbarhet
Lektion4: Negativa tal
Lektion5: Uppsamling/repetition


Lektion6: Tal i potensform
Lektion7: Tiopotenser
Lektion8: Kvadrattal
Lektion9: Kvadratrot
Lektion10:Uppsamling/repetition

Lektion11-12: Problemlösning, repetition och diskussion
Lektion13: Test

Syfte och innehåll

Syftet med arbetsområdet är att skapa en grundförståelse kring matematikområdet tal. Efter att samtliga delområden är genomarbetade så kommer du bli tilldela matematiska problem som berör arbetsområdet och som ska leda till diskussion och resonemang. 

Kopplingar till läroplan

 • Ma
  Syfte formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
 • Ma
  Syfte välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
 • Ma
  Syfte föra och följa matematiska resonemang, och
 • Ma
  Syfte använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.
 • Ma  7-9
  Taluppfattning och tals användning Reella tal och deras egenskaper samt deras användning i vardagliga och matematiska situationer.
 • Ma  7-9
  Taluppfattning och tals användning Tal i potensform. Grundpotensform för att uttrycka små och stora tal samt användning av prefix.
 • Ma  7-9
  Problemlösning Strategier för problemlösning i vardagliga situationer och inom olika ämnesområden samt värdering av valda strategier och metoder.
 • Ma  7-9
  Problemlösning Matematisk formulering av frågeställningar utifrån vardagliga situationer och olika ämnesområden.
 • Ma  7-9
  Problemlösning Enkla matematiska modeller och hur de kan användas i olika situationer.

Matriser

Ma
Kunskapsmålen

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Nivå 4
Kunskapskrav
Du känner dig trygg i att lösa matematiska uppgifter och problem som vi arbetat med i arbetsboken och i arbetsområdet. Till exempel delbarhet, negativa tal och tiopotenser. .
Du kan lösa olika problem i bekanta situationer på ett i huvudsak fungerande sätt genom att välja och använda strategier och metoder med viss anpassning till problemets karaktär samt bidra till att formulera enkla matematiska modeller som kan tillämpas i sammanhanget.
Du kan lösa olika problem i bekanta situationer på ett relativt väl fungerande sätt genom att välja och använda strategier och metoder med förhållandevis god anpassning till problemets karaktär samt formulera enkla matematiska modeller som efter någon bearbetning kan tillämpas i sammanhanget.
Du kan lösa olika problem i bekanta situationer på ett välfungerande sätt genom att välja och använda strategier och metoder med god anpassning till problemets karaktär samt formulera enkla matematiska modeller som kan tillämpas i sammanhanget
Du behöver träna mer på att använda metoder och strategier för att lösa matematiska uppgifter och problem.
Kunskapskrav
Du kan förklara och resonera kring hur du löser uppgiften. Till exempel så kan du förklara varför 25 är delbart med 5 utifrån delbarhetsreglerna.
Du för enkla och till viss del underbyggda resonemang om val av tillvägagångssätt och om resultatens rimlighet i förhållande till problemsituationen samt kan bidra till att ge något förslag på alternativt tillvägagångssätt.
Du för utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om tillvägagångssätt och om resultatens rimlighet i förhållande till problemsituationen samt kan ge något förslag på alternativt tillvägagångssätt.
Du för välutvecklade och väl underbyggda resonemang om tillvägagångssätt och om resultatens rimlighet i förhållande till problemsituationen samt kan ge förslag på alternativa tillvägagångssätt.
Du behöver träna mer på att föra resonemang för att klara detta kunskapskrav.
Kunskapskrav
Du använder dig av korrekta matematiska begrepp både när du pratar matematik och när du räknar matematik. Till exempel så kan du förklara och använd dig av siffersumma och negativa tal i kända sammanhang..
Du har grundläggande kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem i välkända sammanhang på ett i huvudsak fungerande sätt.
Du har goda kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem i bekanta sammanhang på ett relativt väl fungerande sätt.
Du har mycket goda kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem i nya sammanhang på ett väl fungerande sätt.
Du behöver träna mer på matematiska begrepp och att kunna använda dessa i kända sammanhang.
Kunskapskraven
Du välja och använda matematiska metoder, till exempel så använder du fungerande metoder för att beräkna negativa taluppgifter så som 12-20=?.
Du kan välja och använda i huvudsak fungerande matematiska metoder med viss anpassning till sammanhanget för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter inom aritmetik.
Du kan välja och använda ändamålsenliga matematiska metoder med relativt god anpassning till sammanhanget för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter inom aritmetik.
Du kan välja och använda ändamålsenliga och effektiva matematiska metoder med god anpassning till sammanhanget för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter inom aritmetik.
Du måste träna mer på att av använda dig av korrekta och fungerande matematiska.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: