Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Klimatförändringar - växthuseffekten mm

Skapad 2016-01-27 13:11 i Laröds skola Helsingborg
Grundskola 8 Biologi Fysik Kemi
Vi kommer att arbeta med klimatförändringar fram till påsk, och den första delen (v. 4-6) handlar huvudsakligen om växthuseffekten.

Innehåll

Mål med undervisningen är att utveckla förmågan att ...

  • använda kunskaper i kemi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör energi, miljö, hälsa och samhälle (ke)
  • använda kemins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara kemiska samband i samhället och naturen (ke)
  • använda kunskaper i fysik för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör energi och miljö (fy)
  • använda fysikens begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara fysikaliska samband i naturen (fy)
  • använda kunskaper i biologi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör ekologisk hållbarhet (bi)
  • använda biologins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara biologiska samband i naturen (bi)

 

Undervisningens innehåll

Vi kommer att ha genomgångar, se filmer, diskutera och ha övningar om klimatförändringar, olika förklaringar till dessa och vilka konsekvenser förändringarna kan få. En viktig del är att beskriva jordens strålningsbalans och växthuseffekten, en annan viktig del är hur människan kan bidra till en hållbar utveckling.

Sidor/uppgifter:

Biologiboken: 145-147 (+157) uppgift 9.56 - 9.60

Kemiboken: 96 uppgift 8.42 - 8.50

Fysikboken: repetera kapitlet om energi

Du visar dina kunskaper/förmågor genom att delta i diskussioner och övningar samt vid ett skriftligt förhör v. 6. 

 Bedömning

  • Hur väl du i diskussioner både ställer frågor och säger vad du tycker, att du skiljer på fakta och åsikter och att du tar ställning.
  • Hur väl du använder begrepp, förklarar sammanhang och beskriver konsekvenser.
  • Hur väl du resonerar och argumenterar kring människans påverkan på miljön/naturen och vilka åtgärder som kan bidra till hållbar utveckling.

 

Matriser

Fy Bi Ke
Biologimatris

E - nivå
C - nivå
A - nivå
Samtala och diskutera energi, miljö, hälsa och samhälle.
Du kan diskutera ekologisk hållbarhet. Du ser skillnad på fakta och åsikter och motiverar dina åsikter på ett enkelt sätt. Du beskriver några följder som dina åsikter kan leda till.
Du kan diskutera ekologisk hållbarhet. Du ser skillnad på fakta och åsikter och motiverar dina åsikter på ett utvecklat sätt. Du beskriver några följder som dina åsikter kan leda till.
Du kan diskutera ekologisk hållbarhet. Du ser skillnad på fakta och åsikter och motiverar dina åsikter på ett välutvecklat sätt. Du beskriver några följder som dina åsikter kan leda till.
Ställa frågor och bemöta åsikter.
Du kan ställa frågor, säga vad du tycker och lyssna på andra tycker om ekologisk hållbarhet så att diskussionerna går framåt på ett ganska bra sätt.
Du kan ställa frågor, säga vad du tycker och lyssna på andra tycker om ekologisk hållbarhet så att diskussionerna går framåt på ett bra sätt.
Du kan ställa frågor, säga vad du tycker och lyssna på andra tycker om ekologisk hållbarhet så att diskussionerna går framåt på ett mycket bra sätt.
Resonemang hållbar utveckling.
Du kan diskutera på ett enkelt sätt hur människan påverkar naturen. Du ger exempel på vad man kan göra för att få en ekologisk hållbar utveckling.
Du kan diskutera på ett utvecklat sätt hur människan påverkar naturen. Du ger exempel på vad man kan göra för att få en ekologisk hållbar utveckling och vilka fördelar och nackdelar det finns med dina exempel.
Du kan diskutera på ett välutvecklat sätt hur människan påverkar naturen. Du ger exempel från olika perspektiv på vad man kan göra för att få en ekologisk hållbar utveckling och vilka fördelar och nackdelar det finns med dina exempel.

Fy Bi Ke
Kemimatris

E - nivå
C - nivå
A - nivå
Samtala och diskutera energi, miljö, hälsa och samhälle.
Du kan diskutera energi, miljö, hälsa och samhälle. Du ser skillnad på fakta och åsikter och motiverar dina åsikter på ett enkelt sätt. Du beskriver några följder som dina åsikter kan leda till.
Du kan diskutera energi, miljö, hälsa och samhälle. Du ser skillnad på fakta och åsikter och motiverar dina åsikter på ett utvecklat sätt. Du beskriver några följder som dina åsikter kan leda till.
Du kan diskutera energi, miljö, hälsa och samhälle. Du ser skillnad på fakta och åsikter och motiverar dina åsikter på ett välutvecklat sätt. Du beskriver några följder som dina åsikter kan leda till.
Ställa frågor och bemöta åsikter.
Du kan ställa frågor, säga vad du tycker och lyssna på vad andra tycker om energi, miljö, hälsa och samhålle så att diskussionerna går framåt på ett ganska bra sätt.
Du kan ställa frågor, säga vad du tycker och lyssna på vad andra tycker om energi, miljö, hälsa och samhålle så att diskussionerna går framåt på ett bra sätt.
Du kan ställa frågor, säga vad du tycker och lyssna på vad andra tycker om energi, miljö, hälsa och samhålle så att diskussionerna går framåt på ett mycket bra sätt.
Begreppskunskaper.
Du har baskunskaper om materia. Du använder kemins begrepp, modeller och teorier på ett ganska bra sätt.
Du har goda kunskaper om materia. Du använder kemins begrepp, modeller och teorier på ett bra sätt.
Du har mycket goda kunskaper om materia. Du använder kemins begrepp, modeller och teorier på ett mycket bra sätt.
Resonemang hållbar utveckling.
Du kan diskutera på ett enkelt sätt hur människan använder energi och naturresurser och hur det påverkar miljön. Du ger exempel på vad man kan göra för att få en hållbar utveckling.
Du kan diskutera på ett utvecklat sätt hur människan använder energi och naturresurser och hur det påverkar miljön. Du ger exempel på vad man kan göra för att få en hållbar utveckling och vilka fördelar och nackdelar det finns med dina exempel.
Du kan diskutera på ett välutvecklat sätt hur människan använder energi och naturresurser och hur det påverkar miljön. Du ger exempel från olika perspektiv på vad man kan göra för att få en hållbar utveckling och vilka fördelar och nackdelar det finns med dina exempel.

Fy Bi Ke
Fysikmatris

E- nivå
C- nivå
A- nivå
Ta ställning och motivera
Du kan diskutera energi, teknik, miljö och samhälle. Du skiljer på fakta och åsikter och motiverar dina åsikter på ett enkelt sätt. Du beskriver några följder som dina åsikter kan leda till.
Du kan diskutera energi, teknik, miljö och samhälle. Du skiljer på fakta och åsikter och motiverar dina åsikter på ett utvecklat sätt. Du beskriver några följder som dina åsikter kan leda till.
Du kan diskutera energi, teknik, miljö och samhälle. Du skiljer på fakta och åsikter och motiverar dina åsikter på ett välutvecklat sätt. Du beskriver några följder som dina åsikter kan leda till.
Diskutera
Du kan ställa frågor, säga vad du tycker och lyssna på vad andra tycker om energi, teknik, miljö och samhälle så att diskussionerna går framåt på ett ganska bra sätt.
Du kan ställa frågor, säga vad du tycker och lyssna på vad andra tycker om energi, teknik, miljö och samhälle så att diskussionerna går framåt på ett bra sätt.
Du kan ställa frågor, säga vad du tycker och lyssna på vad andra tycker om energi, teknik, miljö och samhälle så att diskussionerna går framåt på ett mycket bra sätt.
Kunskaper
Fysikaliska sammanhang
Du har baskunskaper om energi och om hur andra saker hänger ihop i fysiken. Du ger exempel och beskriver hur saker hänger ihop i fysiken. Du använder fysikens begrepp, modeller och teorier på ett ganska bra sätt.
Du har goda kunskaper om energi och om hur andra saker hänger ihop i fysiken. Du ger exempel och förklarar hur saker hänger ihop i fysiken på ett utvecklat sätt. Du använder fysikens begrepp, modeller och teorier på ett bra sätt.
Du har mycket goda kunskaper om energi och om hur andra saker hänger ihop i fysiken. Du ger exempel och förklarar hur saker hänger ihop i fysiken på ett välutvecklat sätt. Du använder fysikens begrepp, modeller och teorier på ett mycket bra sätt.
Hållbar utveckling
Hur människan och tekniken påverkar miljön.
Du kan diskutera på ett enkelt sätt hur människa och teknik påverkar miljön. Du ger exempel på vad man kan göra för att få en hållbar utveckling.
Du kan diskutera på ett utvecklat sätt hur människa och teknik påverkar miljön. Du ger exempel på vad man kan göra för att få en hållbar utveckling och vilka fördelar och nackdelar det finns med dina exempel.
Du kan diskutera på ett välutvecklat sätt hur människa och teknik påverkar miljön. Du ger exempel från olika perspektiv på vad man kan göra för att få en hållbar utveckling och vilka fördelar och nackdelar det finns med dina exempel.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: