Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Bygga broar

Skapad 2016-01-27 13:43 i Nyhammars skola Ludvika
Vi planerar och ritar en bro av materiel som finns på skolan och vi bygger en bro utifrån ritningar. Vi lär oss om olika sorters broars byggnadskonstruktion.
Grundskola 4 – 6 Teknik
I det här arbetsområdet arbetar vi med stabila och hållfasta konstruktioner genom att bygga broar. Vi kommer att lära oss om olika typer av brokonstruktioner och vilka styrkor och svagheter de har.

Innehåll

Syfte, hämtat från läroplanen.


Kopplingar till läroplan

  • Tk
    Syfte identifiera och analysera tekniska lösningar utifrån ändamålsenlighet och funktion,
  • Tk
    Syfte använda teknikområdets begrepp och uttrycksformer,
  • Tk
    Syfte värdera konsekvenser av olika teknikval för individ, samhälle och miljö, och

Det här ska du som elev lära dig

Du ska kunna:

planera och tillverka ritningar

beskriva och ge exempel på tekniska lösningar när det gäller broar

beskriva och ge exempel på hållfasta och stabila konstruktioner, hur de är uppbyggda och vilket material som använts

genomföra ett enkelt teknikutvecklings- och konstruktionsarbete genom att bygga broar , där du provar idéer och utformar en fysiskmodell.

dokumentera ditt arbete

 

Så här kommer vi att arbeta

Gemensamma genomgångar kring stabilitet och hållfasthet.

Eget fördjupningsarbete kring en känd bro. 

Film om hållfasthet

http://www.ur.se/Produkter/168201-Fatta-fakta-Hallfasthet

http://sli.se/apps/sli/prodinfo.php?db=3&article=U103211-08

Grupparbete där ni konstruerar olika brotyper.

 

Vi kommer att bedöma...

Under arbetsområdet ska du ska göra skisser, prototyper och ritningar Du ska reflektera över konstruktionsarbetet med bron. I din loggbok ska du beskriva om arbetet med bron. Din loggbok ligger till grund för bedömningen inom arbetsområdet.

Matriser

Tk
Kunskapskrav teknik

Bedömningen avser

OK
Bra
Toppen
Förmåga att
• identifiera och analysera tekniska lösningar utifrån ändamålsenlighet och funktion
Eleven kan beskriva och ge exempel på enkla tekniska lösningar i vardagen och några ingående delar som samverkar för att uppnå ändamålsenlighet och funktion.
Eleven kan förklara enkla tekniska lösningar i vardagen och hur några ingående delar samverkar för att uppnå ändamålsenlighet och funktion.
Eleven kan förklara enkla tekniska lösningar i vardagen och hur några ingående delar samverkar för att uppnå ändamålsenlighet och funktion och visar då på andra liknande lösningar.
Förmåga att
• identifiera och analysera tekniska lösningar utifrån ändamålsenlighet och funktion
Dessutom kan eleven på ett enkelt sätt beskriva och ge exempel på några hållfasta och stabila konstruktioner i vardagen, deras uppbyggnad och de material som används. 

Dessutom kan eleven på ett utvecklat sätt beskriva och visa på samband mellan några hållfasta och stabila konstruktioner i vardagen, deras uppbyggnad och de material som används.
Dessutom kan eleven på ett välutvecklat sätt beskriva och visa på samband mellan några hållfasta och stabila konstruktioner i vardagen, deras upp- byggnad och de material som används.
Förmåga att
• identifiera problem och behov som kan lösas med teknik och utarbeta förslag till lösningar
Eleven kan genomföra mycket enkla teknikutvecklings- och konstruktionsarbeten genom att pröva möjliga idéer till lösningar samt utforma enkla fysiska eller digitala modeller. Under arbetsprocessen bidrar eleven till att formulera och välja handlingsalternativ som leder framåt.
Eleven kan genomföra mycket enkla teknikutvecklings- och konstruktionsarbeten genom att pröva och ompröva möjliga idéer till lösningar samt utforma utvecklade fysiska eller digitala modeller. Under arbetsprocessen formulerar och väljer eleven handlingsalternativ som med någon bearbetning leder framåt.
Eleven kan genomföra mycket enkla teknikutvecklings- och konstruktionsarbeten genom att systematiskt pröva och ompröva möjliga idéer till lösningar samt utforma välutvecklade fysiska eller digitala modeller. Under arbetsprocessen formulerar och väljer eleven handlings-alternativ som leder framåt.
Förmåga att
• använda teknikområdets begrepp och uttrycksformer
Eleven gör enkla dokumentationer av arbetet med skisser, modeller eller texter där intentionen i arbetet till viss del är synliggjord. 

Eleven gör utvecklade dokumentationer av arbetet med skisser, modeller eller texter där intentionen i arbetet är relativt väl synliggjord.
Eleven gör välutvecklade dokumentationer av arbetet med skisser, modeller eller texter där intentionen i arbetet är väl synliggjord.
Förmåga att
• analysera drivkrafter bakom teknikutveckling och hur tekniken har förändrats över tid
Eleven kan föra enkla och till viss del underbyggda resonemang dels kring hur några föremål eller tekniska system i samhället har förändrats över tid och dels kring tekniska lösningars fördelar och nackdelar för individ, samhälle och miljö.
Eleven kan föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang dels kring hur några föremål eller tekniska system i samhället har förändrats över tid och dels kring tekniska lösningars fördelar och nackdelar för individ, samhälle och miljö.
Eleven kan föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang dels kring hur några föremål eller tekniska system i samhället har förändrats över tid och dels kring tekniska lösningars fördelar och nackdelar för individ, samhälle och miljö.
Förmåga att
• värdera konsekvenser av olika teknikval för individ, samhälle och miljö
Eleven kan föra enkla och till viss del underbyggda resonemang dels kring hur några föremål eller tekniska system i samhället har förändrats över tid och dels kring tekniska lösningars fördelar och nackdelar för individ, samhälle och miljö.
Eleven kan föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang dels kring hur några föremål eller tekniska system i samhället har förändrats över tid och dels kring tekniska lösningars fördelar och nackdelar för individ, samhälle och miljö.
Eleven kan föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang dels kring hur några föremål eller tekniska system i samhället har förändrats över tid och dels kring tekniska lösningars fördelar och nackdelar för individ, samhälle och miljö.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: