Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

PP i Teknik år 6, Resor och transporter

Skapad 2016-01-27 13:46 i Gruvrisskolan Falun
Förr var det svårt att ta sig fram genom skogar och över berg då vägarna oftast var dåliga eller obefintliga. Idag reser vi mer än någonsin, våra vägar, bilar, båtar och flygplan har blivit snabbare, större och säkrare. Hjulet har inte alltid funnits.
Grundskola 4 – 6 Teknik
Hur skedde transporter innan hjulet var uppfunnet? Jämför på vilket sätt vi reser idag och hur man reste förr innan det fanns bilar, flyg, buss och tåg.

Innehåll

Konkretisering av mål

Efter arbetsområdet ska du:

 • Känna till hur transporter skedde innan hjulet uppfanns.
 • Ha kunskap om hjulets och löpande bandets uppkomst.
 • Känna till hur järnvägar, sjöfart och flygtrafiken utvecklades.
 • Vara medveten om resor och transporters inverkan på miljön.
 • Känna till lite om framidens teknik, exempelvis robotar.
 • Ha kunskap om tekniska förändringar över tid.
 • Kunna använda dig av ämnesspecifika ord, såsom exempelvis konstruktioner, rallare, styrbord, babord, kollektivtrafik och innovationer.
 • Gruppvis ha gjort en utvecklingskedja över ett transportsystem.
 • Ha tillverkat och provfluget pappersflygplan av minst två olika modeller.

Förankring i kursplanens syfte

Kopplingar till läroplan

 • Tk
  Syfte identifiera och analysera tekniska lösningar utifrån ändamålsenlighet och funktion,
 • Tk
  Syfte värdera konsekvenser av olika teknikval för individ, samhälle och miljö, och

Innehåll

Kopplingar till läroplan

 • Tk  4-6
  Tekniska lösningar Vardagliga föremål som består av rörliga delar och hur de rörliga delarna är sammanfogade med hjälp av olika mekanismer för att överföra och förstärka krafter.
 • Tk  4-6
  Tekniska lösningar Ord och begrepp för att benämna och samtala om tekniska lösningar.
 • Tk  4-6
  Arbetssätt för utveckling av tekniska lösningar Teknikutvecklingsarbetets olika faser: identifiering av behov, undersökning, förslag till lösningar, konstruktion och utprövning.
 • Tk  4-6
  Arbetssätt för utveckling av tekniska lösningar Dokumentation i form av skisser med förklarande ord och begrepp, symboler och måttangivelser samt fysiska och digitala modeller.
 • Tk  4-6
  Teknik, människa, samhälle och miljö Hur tekniska system i hemmet och samhället förändrats över tid och några orsaker till detta.
 • Tk  4-6
  Teknik, människa, samhälle och miljö Konsekvenser av teknikval, till exempel för- och nackdelar med olika tekniska lösningar.

Arbetssätt/Undervisning

Textläsning
Diskussioner
Film
Genomförande och dokumentation av uppgifter/experiment

Bedömning

Hur du genomför och dokumenterar dina experiment.
Hur du deltar i diskussioner.

 

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: