Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Pedagogisk planering med temat experiment vt 2016

Skapad 2016-01-27 14:02 i Västra Berga grundsärskola Helsingborg
Detta är en grundmall för att skapa en PP (pedagogisk planering) anpassat till Lgr11. I rutorna nedan finns beskrivning på vad du ska fylla resp. ruta med. TIPS - ta stöd i Skolverkets diskussionsunderlag för resp ämne, där finns exempel på hur en PP i ämnet kan se ut och vad den bör innehålla. Kopiera denna, döp den till lämplig rubrik ovan (arbetsområdets namn), ange ämne/ämnen som har anknytning till arbetsområdet och skolår till höger.
Grundsärskola 1 – 2 Estetisk verksamhet Kommunikation Verklighetsuppfattning
Du kommer att få vara med att göra spännande experiment med ljud, ljus vatten och värme.

Innehåll

Tema Experiment

 • Vi kommer att göra olika experiment med vatten, ljus, ljud och värme.
 • Vi kommer att fundera över våra olika experiment och se om vi kan hitta någon orsak och verkan.

Undervisningens innehåll

Målet med undervisningen är att utveckla förmågan att...

Kopplingar till läroplan

 • ES
  Syfte välja och använda olika material, tekniker, redskap, verktyg, instrument, ljud och rörelser,
 • KOM
  Syfte använda ord, begrepp, symboler och andra uttryckssätt för kommunikation.
 • VEU
  Syfte reflektera över samband mellan orsak och verkan,
 • VEU
  Syfte identifiera och reflektera över tekniska lösningar i vardagen utifrån funktion, och

Kunskapskrav (för år 9)

Kopplingar till läroplan

 • ES   9
  Eleven deltar i att välja och använda material, tekniker, redskap och verktyg i bild- och slöjdarbetet.
 • KOM   9
  Eleven identifierar ord, begrepp och symboler på ett i sammanhanget relevant sätt genom att visa igenkännande och samspela.
 • VEU   9
  Eleven kan delta i kommunikation om orsak och verkan och i att använda metoder och strategier för att påverka och lösa situationer i vardagen.
 • VEU   9
  Eleven deltar i undersökningar av hur några tekniska föremål används och fungerar och i kommunikation om hur redskap och teknisk utrustning kan användas på ett säkert och ändamålsenligt sätt.

Detta kommer bedömas - Din förmåga att...

 • Din förmåga att använda material, teknik för att visa våra experiment.
 • Din förmåga att uttrycka vad vi gör genom ord/tecken och bild.
 • Din förmåga att kommunicera kring orsak och verkan när vi utför våra experiment, samt att berätta för någon vad det är vi gör.
 • Din förmåga att delta i att använda teknik i vardagen och i våra experiment.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: