Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Algebra och mönster

Skapad 2016-01-27 14:06 i Britsarvsskolan Falun
Grundskola 7 Matematik
...

Innehåll

Syfte

 Syftet med arbetsområdet är att du ska få utveckla din förmåga att:

 • Välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar, lösa rutinuppgifter och matematiska problem
 • Föra och följa matematiska resonemang
 • Använda matematikens uttrycksformer för att samtala om och redogöra för frågeställningar,  beräkningar och slutsatser

 

Kunskapsmål

 

Efter avslutat arbetsområde ska du:

 • prioriteringsordningen då det finns flera räknesätt i samma uträkning.

 • Skriva uttryck och tolka uttryck.

 • Beskriva och skapa matematiska mönster

 • lösa ekvationer

 • teckna ekvationer för att lösa problem

 • förklara och motivera lösningar med hjälp av dina kunskaper och förståelse av begrepp.

 

 

Begrepp

Efter avslutat arbetsområde ska du förstå och kunna använda dessa begrepp:

Algebraiskt uttryck, variabel, mönster, talföljd, ekvation, likhet, obekant, parentes, värde,

 

 

Arbetssätt

Genomgångar, diskussioner, samtal, övningar, gemensamma uppgifter 

Bedömning

Bedömningen av dina kunskaper rör;

 • Begrepp - Hur du kan förklara och använda begreppen i dina resonemang.
 • Metoder - Hur du väljer och använder metoder 
 • Kommunikation - Hur du visar din förståelse både muntligt och skriftligt
 • Resonemang - Hur du för och följer matematiska resonemang
 • Problemlösning - Hur du tolkar, använder information och dina kunskaper för att lösa ett matematiskt problem

Bedömningen grundar sig på;

Gemensamma aktiviteter, ställa och besvara frågor, argumentera och resonera i ett samtal
Muntliga och skriftliga redogörelser av metoder och förklaringar
Diagnoser och prov

Matriser

Ma
Bedömningsmatris matematik

Insats krävs
Godtagbara kunskaper
Goda kunskaper
Mycket goda kunskaper
Använda och förstå begrepp
Metoder
Kommunikation
Resonemang
Problemlösning
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: