Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Terminsplanering engelska

Skapad 2016-01-27 14:09 i Snöstorpsskolan Halmstad
Undervisningen i engelska ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper i engelska språket samt tilltro till sin förmåga att använda språket i olika situationer och för skilda syften.I mötet med talat språk och texter ska eleverna ges möjlighet att utveckla förmågan att sätta innehållet till egna erfarenheter, livsvillkor och intressen.
Grundskola 4 – 6 Engelska
Under terminens gång ska vi träna extra på att uttrycka oss muntligt och skriftligt. Detta ska vi göra på följande sätt:

Innehåll

Avsnitt 1

Eleverna ska:

- samtala i mindre grupper om ämnesområden som är bekanta för dem

- dramatisera olika kända sagor

- spela upp olika dialoger utifrån en bestämd miljö, t.ex. restaurang, affär, vägbeskrivningar

- skriva texter om intressen, idoler, platser de besökt osv

 

Centralt innehåll:

Kopplingar till läroplan

 • En
  Syfte formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
 • En
  Syfte använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådda,
 • En
  Syfte anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang, och
 • En  4-6
  Kommunikationens innehåll Ämnesområden som är välbekanta för eleverna.
 • En  4-6
  Kommunikationens innehåll Vardagliga situationer, intressen, personer, platser, händelser och aktiviteter.
 • En  4-6
  Kommunikationens innehåll Åsikter, känslor och erfarenheter.
 • En  4-6
  Tala, skriva och samtala - produktion och interaktion Presentationer, instruktioner, meddelanden, berättelser och beskrivningar i sammanhängande tal och skrift.
 • En  4-6
  Tala, skriva och samtala - produktion och interaktion Språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådd när språket inte räcker till, till exempel omformuleringar.
 • En  4-6
  Tala, skriva och samtala - produktion och interaktion Språkliga strategier för att delta i och bidra till samtal, till exempel frågor och bekräftande fraser och uttryck.

Du blir bedömd utifrån följande kunskapskrav:

Kopplingar till läroplan

 • En  E 6
  I muntliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt och begripligt med fraser och meningar.
 • En  E 6
  I skriftliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt och begripligt med fraser och meningar.
 • En  E 6
  För att förtydliga och variera sin kommunikation kan eleven bearbeta, och göra enstaka enkla förbättringar av, egna framställningar.
 • En  E 6
  I muntlig interaktion kan eleven uttrycka sig enkelt och begripligt med ord, fraser och meningar.
 • En  E 6
  I skriftlig interaktion kan eleven uttrycka sig enkelt och begripligt med ord, fraser och meningar.
 • En  E 6
  Dessutom kan eleven välja och använda sig av någon strategi som löser problem i och förbättrar interaktionen.
 • En  C 6
  I muntliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt, relativt tydligt och till viss del sammanhängande.
 • En  C 6
  I skriftliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt, relativt tydligt och till viss del sammanhängande.
 • En  C 6
  För att förtydliga och variera sin kommunikation kan eleven bearbeta och göra enkla förbättringar av egna framställningar.
 • En  C 6
  I muntlig interaktion kan eleven uttrycka sig enkelt och relativt tydligt med ord, fraser och meningar.
 • En  C 6
  I skriftlig interaktion kan eleven uttrycka sig enkelt och relativt tydligt med ord, fraser och meningar.
 • En  C 6
  Dessutom kan eleven välja och använda sig av några olika strategier som löser problem i och förbättrar interaktionen.
 • En  A 6
  I muntliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt, relativt tydligt och relativt sammanhängande.
 • En  A 6
  I skriftliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt, relativt tydligt och relativt sammanhängande.
 • En  A 6
  För att förtydliga och variera sin kommunikation kan eleven bearbeta, och göra enkla förbättringar av, egna framställningar.
 • En  A 6
  I muntlig interaktion kan eleven uttrycka sig enkelt och tydligt med ord, fraser och meningar samt i någon mån anpassat till syfte, mottagare och situation.
 • En  A 6
  I skriftlig interaktion kan eleven uttrycka sig enkelt och tydligt med ord, fraser och meningar samt i någon mån anpassat till syfte, mottagare och situation.
 • En  A 6
  Dessutom kan eleven välja och använda sig av flera olika strategier som löser problem i och förbättrar interaktionen.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: