Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Människokroppen

Skapad 2016-01-27 14:35 i Toftaskolan Falun
En pedagogisk planering som handlar om människokroppen. Eleverna lär sig om skelettet, musklerna, luftvägarna och blodet. Hur de fungerar och samverkar och påverkar människans hälsa och livsstil.
Grundskola 4 – 6 Biologi
Du ska lära dig mer om kroppens olika organ och delar för att förstå hur de fungerar. Du ska även lära dig om hur du kan påverka din egen hälsa och livsstil.

Innehåll

Vad ska vi lära oss, varför just detta - syfte

¤ Att använda sina kunskaper i biologi om människokroppen för att kunna förstå, diskutera och dra slutsatser i frågor som handlar om hälsa och livsstil.
¤ Att kunna använda biologins modeller och begrepp för att kunna förklara och se samband i människokroppen.

 

Kopplingar till läroplan

 • Bi
  Syfte använda kunskaper i biologi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör hälsa, naturbruk och ekologisk hållbarhet,
 • Bi
  Syfte använda biologins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara biologiska samband i människokroppen, naturen och samhället.

Hur ska vi lära oss detta - centrala innehållet

Hur du kommer att arbeta;

¤ Du skaffar kunskap genom att läsa i böcker, läsa i häften och svara på frågor samt hitta fakta på nätet.
¤ Du samtalar och diskuterar i mindre grupp/klassen.
¤ Du ser filmer och tar del av webbbaserat material.

Kopplingar till läroplan

 • Bi  4-6
  Kropp och hälsa Människans organsystem. Organens namn, utseende, placering, funktion och samverkan.
 • Bi  4-6
  Biologins metoder och arbetssätt Tolkning och granskning av information med koppling till biologi, till exempel artiklar i tidningar och filmer i digitala medier.

Vad som kommer att bedömas - kunskapskraven

Du bedöms utifrån din ålder, de kunskapskrav som finns skall du nå när du avslutar årskurs 6.

Kopplingar till läroplan

 • Bi  E 6
  Eleven kan samtala om och diskutera enkla frågor som rör hälsa, naturbruk och ekologisk hållbarhet genom att ställa frågor och framföra och bemöta åsikter på ett sätt som till viss del för samtalen och diskussionerna framåt.
 • Bi  E 6
  Eleven kan använda informationen i diskussioner och för att skapa texter och andra framställningar med viss anpassning till sammanhanget.
 • Bi  E 6
  Dessutom gör eleven enkla dokumentationer av sina undersökningar i text och bild.
 • Bi  E 6
  Eleven har grundläggande kunskaper om biologiska sammanhang och visar det genom att ge exempel på och beskriva dessa med viss användning av biologins begrepp.
 • Bi  E 6
  I enkla och till viss del underbyggda resonemang om hälsa, sjukdom och pubertet kan eleven relatera till några samband i människokroppen.

Hur du får visa vad du kan

Du visar vad du lärt dig genom;
¤ du deltar aktivt i samtal och diskussioner.
¤ att du dokumenterar dina kunskaper och slutsatser.

Matriser

Bi
Biologi - målen att nå i år 4 och 5

Når målen i är 6
På väg mot vidare mål
Har nått målen
Du kan samtala om och diskutera enkla frågor som rör hälsa, naturbruk och ekologisk hållbarhet genom att ställa frågor och framföra och bemöta åsikter på ett sätt som...
för samtalen och diskussionerna framåt och fördjupar eller breddar dem.
för samtalen och diskussionerna framåt.
till viss del för samtalen och diskussionerna framåt.
Du kan använda informationen i diskussioner och för att skapa texter och andra framställningar med ...anpassning till sammanhanget.
god
relativt god
viss
I arbetet använder du utrustning på ett säkert...sätt.
ändamålsenligt och effektivt
ändamålsenligt
i huvudsak fungerande
Dessutom gör du ...dokumentationer av dina undersökningar i text och bild.
väutveckladee
utvecklade
enkla
Du har...kunskaper om biologiska sammanhang...
mycket goda
goda
grundläggande
...och visar det genom att...användning av biologins begrepp.
förklara och visa på enkla samband inom dessa och något gemensamt drag med god
förklara och visa på enkla samband inom dessa med relativt god
ge exempel på och beskriva dessa med viss
I ...underbyggda resonemang om hälsa, sjukdom och pubertet kan du relatera till några samband i människokroppen.
välutvecklade och väl
utvecklade och relativt väl
enkla och till viss del
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: